Arbeidskonto i avtalebankene

En arbeidskonto er virksomhetens bankkonto. Virksomhetene oppretter arbeidskonto ved å gjøre avrop (bestilling) på en eller flere av rammeavtalene som er gjort med bankene. Avrop skal skje i henhold til egen veileder utarbeidet av DFØ.

Oppdatert

Arbeidskonto

En arbeidskonto er virksomhetens bankkonto. Virksomhetene oppretter arbeidskonto ved å gjøre avrop (bestilling) på en eller flere av rammeavtalene som er gjort med bankene. Avrop skal skje i henhold til egen veileder utarbeidet av DFØ.

Virksomheten kan opprette flere arbeidskontoer hos banken, og kan velge å opprette separate arbeidskontoer for innbetalinger og utbetalinger. Flere arbeidskontoer kan være knyttet til en og samme oppgjørskonto, men det kan ikke være flere oppgjørskontoer knyttet til en og samme arbeidskonto.

Opprette og avvikle arbeidskonto

Ved opprettelse av nye arbeidskontoer skal virksomheten informere banken og Norges Bank om hvilken oppgjørskonto den enkelte arbeidskonto skal kobles til. Kontoen kan kobles til eksisterende oppgjørskonto eller til en ny oppgjørskonto. Ved avvikling av arbeidskonto må virksomheten informere Norges Bank om avvikling av kontokoblingen.

Rutinene for opprettelse og avvikling av arbeidskontoer er nærmere beskrevet i rundskriv R-104 om retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer innenfor statens konsernkontoordning.

Alle virksomheter skal gjøre avrop på avtalene gjennom en minikonkurranse.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

  • Ketil Nagel Eger: 932 42 706
  • Tone Karen Haugland: 932 42 762
  • Tone Røed: 970 21 829
Fant du det du lette etter?