Oppgjørskonto i Norges Bank

Oppgjørskonto er en statlig virksomhet sin konto i Norges Bank. Alle statlige virksomheter må ha en oppgjørskonto.

Oppdatert

Opprette og avvikle oppgjørskonto

Virksomheten kan velge om det skal opprettes en samlet oppgjørskonto for både ut- og innbetalinger eller to separate oppgjørskontoer der en er for utbetalinger og en for innbetalinger. Virksomheter med omfattende pengestrømmer kan få opprettet flere oppgjørskontoer i Norges Bank. Ved opprettelse av nye oppgjørskontoer skal Norges Bank og banken ha informasjon om hvilken arbeidskonto den enkelte oppgjørskonto skal knyttes til.

Ved avvikling av oppgjørskonto må virksomheten vurdere om arbeidskontoen som er koblet til oppgjørskontoen fortatt skal være i bruk, men da koblet til en annen oppgjørskonto. Norges Bank og banken må da få informasjon en eventuell endring i kontokoblingen.

Nettobudsjetterte virksomheter og statlige fond

Når nettobudsjetterte virksomheter og statlige fond skal tilknyttes konsernkontoordningen, opprettes det én oppgjørskonto i Norges Bank. Ved behov kan det opprettes flere oppgjørskontoer. Oppgjørskontoen(e) skal brukers til både ut- og innbetalinger.

Direktoratet for økonomistyring har ansvaret for å gi beskjed til Norges Bank om å opprette og avvikle oppgjørskontoer for virksomheter. Vi sender melding til Norges Bank basert på henvendelser fra departementene om å få opprettet eller avviklet oppgjørskontoer for underliggende virksomheter.

Rutinene for opprettelse og avvikling av oppgjørskontoer er nærmere beskrevet i rundskriv R-104 om retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer innenfor statens konsernkontoordning.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om opprettelse og avvikling av oppgjørskontoer, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.
Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

  • Ketil Nagel Eger: 932 42 706
  • Tone Karen Haugland: 932 42 762
  • Tone Røed: 970 21 829
Fant du det du lette etter?