Departementene i førersetet for omstilling?

Difi og DFØ har i dette samarbeidsprosjektet sett nærmere på departementenes rolle i å fremme omstilling i statsforvaltningen. I arbeidet har vi vært opptatt av å få fram erfaringer med hvordan dette ansvaret ivaretas i dag, samt hva som skal til for å styrke denne rollen.

Difi-rapport 2019:3
Ledelse
Omstilling
Samordning
Styring

Vi ser fire hovedutfordringer:

  • Faglighet og langsiktighet under press . Den løpende statsrådsbetjening fra dag til dag tar mye plass, mens langsiktige utviklingsbehov lett kommer i skyggen.
  • For svak strategisk styring. Styringsdialogen med underliggende virksomheter handler for mye om drift. Departementene etterspør i for liten grad etatenes planer for fornyelse.
  • For defensivt? Embetsverket synes å ta en for defensiv rolle når det gjelder å initiere og tilrettelegge for omstilling.
  • Omstilling på tvers er et motbakkeløp . Hvert departement er orientert mot egen sektor mens tverrgående omstillingstiltak i praksis får lav prioritet.

Vår hovedanbefaling er at departementene bør styrke sin rolle som strategisk aktør:

  • Overfor politisk ledelse bør embetsverket ta en mer proaktiv rolle, bl.a. ved selv å initiere, utrede og fremme forslag om omstilling.
  • Overfor underliggende virksomheter bør departementene på den ene side stille kritiske spørsmål og etterspørre initiativ til omstilling, ev. på tvers av etatsgrenser. På den annen side bør det legges vekt på å bygge tillit, skape felles målbilde, gi handlingsrom og sikre forutsigbarhet.
  • Overfor andre departementer bør departementene ta et mer aktivt ansvar for å fremme sektorovergripende omstilling.

Innenfor denne rammen gis det en rekke mer konkrete anbefalinger. Dels gjelder hvordan det enkelte departement kan fremme omstilling i sine underliggende virksomheter. Dels gjelder det hvordan departementene og departementsfellesskapet kan bidra til mer samordnet omstilling på tvers, bl.a. ved å utfordre egne etater til å samarbeide på tvers, men også ved å øve påtrykk fra sentralt hold.

Les mer om fagområdet samordning
Oppdatert: 21. desember 2020

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.