Kundesenter på nett

Her kan du logge inn og få informasjon om Kundesenter på nett.

Kundesenter på nett er for deg som jobber med lønn og/eller regnskap i en virksomhet.

Her kan du stille alle typer spørsmål, laste opp dokumentasjon og sende sensitiv informasjon. Kundesenter på nett kommer i tillegg til telefon og e-post. Alle henvendelser blir samlet i samme system.

Logg inn på Kundesenter på nett

Hvis din virksomhet ikke bruker DFØ-ID, finner du lenken under.

Logg inn A-F
Logg inn H-J
Logg inn K-N
Logg inn O-U

Slik bruker du Kundesenter på nett

I Kundesenter på nett kan du blant annet:

 • Sende inn nye saker til DFØ i kategoriene lønn eller regnskap. Dette styrer om saken går til DFØ Lønn eller DFØ Regnskap.
 • Se status på sakene, og oppdatere dem.
 • Finne svar på saker.
 • Søke i aktive og avsluttede saker.

Når saken er behandlet får du et varsel på e-post. For å lese svaret i saken må du logge inn i Kundesenter på nett.

Hva betyr statusene?

Det er saksbehandleren hos DFØ som styrer statusfeltet. Her er oversikten over hva de ulike statusene betyr.

 • Aktiv og Under arbeid: Saken er til behandling.
 • Venter på kunde: Saksbehandler har lagt inn et svar som krever oppfølging av deg.
 • Avsluttet: Saksbehandler har sendt et endelig svar og anser saken som avsluttet. Det er fullt mulig å åpne saken igjen. Det gjør du ved å legge inn en ny melding i saken, og den vil gå tilbake til aktiv.
 • Utsatt: Saken kan ikke behandles nå, saksbehandler legger med en melding om hvorfor saken er utsatt.
Tilgang til saker
 • Du ser alle sakene du selv har meldt inn til DFØ.
 • Du kan bestille utvidet tilgang slik at fagbrukere kan se alle saker som virksomheten har meldt inn i kategori lønn og/ eller regnskap. Dette inkluderer også henvendelser via e-post og telefon. Dette må autorisert bestiller melde inn via bestillingsskjema.

Skjemaer i Kundesenter på nett

I Kundesenter på nett finner du ulike skjemaer. 

Skjemaer i Kundesenter på nett
Bestilling av tilganger

Følgende skjema er tilgjengelig for «autoriserte bestillere»:

 • Bestillingskjema
  • Lønn:
   • Godkjenner 1 og 2, lederinnsikt, sykefraværsoppfølging, SAP, Kundesenter på nett, OpalCon
  • Regnskap:
   • Unit4 ERP, Basware, CTM (KGV/KAV), Kundesenter på nett

Autorisert bestiller 

For å bestille tilganger til systemene i DFØ må hver virksomhet utnevne autoriserte bestillere. Tilgangen bestilles via Kundesenter på nett.

Bestill nye tilganger til kundesenter på nett

Tilganger til Kundesenter på nett bestiller du ved å benytte skjemaet «Bestille tilganger» i Kundesenter på nett. 

Skjema for lønn
Følgende skjema er tilgjengelig for fullservicekunder på lønn
 • Andre arbeidsgivere
  Infotype 2003 
 • Portaltilgang eksterne
  Innmelding av portaltilgang for eksterne/honorarmottakere
 • Terminovervåking
  Infotype 0019 (Ny/endring/sletting)
 • Tidsregistrering
  Infotype 2002 og infotype 2012 (registrering av tid for ansatte og korrigering av fleksitidsaldo)
Følgende skjema er tilgjengelig for alle fullservicekunder på lønn som har fullmakt
 • Avgrense faste tillegg og trekk
  Infotype 0014
 • Bidragstrekk
  Infotype 0057 (Ny/endring/opphør)
 • Datoangivelser
  Infotype 0041 
 • Fraværskvoter
  Infotype 2006 (Oppretting og endring på alle typer kvoter, bortsett fra ferie)
 • Lønnslån
  Infotype 0045 (Ny/endring)
 • Overstyre arbeidstid
  Infotype 2003 (Overstyring av planlagt arbeidstid som er registrert i infotype 0007 - planlagt arbeidstid)
 • Vedlikehold av stilling og organisasjonsenhet
  PPOSE/PPOME (Ny/endring/avgrensning av stillinger og endring av organisasjonsenheter)
Følgende skjema er bare tilgjengelig for Politi- og lensmannsetaten
 • Beordring
  Saksgang (ny/retur)
 • Funksjon i bedriften
  Infotype 0034 (Ny/opphør)
 • Kontrakt
  Infotype 0001 (endringer i feltet «kontrakt»)
 • Tjenestebevis
  Infotype 9012 (Ny/endring/kopier)
Skjema for regnskap
Følgende skjema er tilgjengelig for alle regnskapskunder
 • Ny budsjettversjon Planlegger
 • Vedlikehold av konto og dimensjoner
Følgende skjema er tilgjengelig for innmeldte brukere hos regnskapskunder
 • Ny kunde Unit4 ERP
 • Ny leverandør Unit4 ERP

Min side

Min side gir deg informasjon om kontaktpersoner og tilganger.

Følgende informasjon er tilgjengelig under "Min side"
 • Din kontaktinformasjon.
 • Kontaktpersoner i din virksomhet (for eksempel kontraktsansvarlig og kontaktperson IT-teknisk ).
 • Tilganger i din virksomhet:
  • Fullmakt til å sende inn bilag uten signatur fra BDM i virksomheten.
  • Autoriserte bestillere for lønn og regnskap i virksomheten.
  • Tilgang til å se alle saker sendt inn til DFØ lønn/ DFØ regnskap i Kundesenter på nett.

DFØ bruker kontaktinformasjonen når vi sender ut informasjon om endringer i våre rutiner og systemer. Det er derfor viktig at denne informasjonen er oppdatert. 

Hvis du oppdager feil i informasjonen oppfordrer vi deg til å sende inn sak via Kundesenter på nett for å melde inn endringer.

Fullmakt

DFØ anbefaler at fagbrukere som sender inn saker i kategori lønn via Kundesenter på nett har fullmakt. Last ned fullmaktsskjema

Svartid

 • Vi besvarer henvendelser så fort som mulig, og senest innen to virkedager.
 • Hvis vi ikke kan gi et endelig svar innen to virkedager, sender vi deg et foreløpig svar og et estimat på når vi kan løse saken.
Andre svartider for noen sakstyper

Bilag

 • Vi registrerer bilag fortløpende og besvarer sakene når bilagene er registrert.
 • Lønnsbilag blir registrert innen registreringsfristen og regnskapsbilag blir registrert før aktuell periodeavslutning.

NAV-refusjoner

 • Vi registrerer sykemeldinger fortløpende, senest innen en uke.

Større endringer i arbeidsflyt og organisasjonsstruktur

 • Større endringer vil si endringer som omfatter hele eller store deler av organisasjonsstrukturen.
 • Utenom årsskiftet bruker vi inntil tre uker for å løse slike saker.
 • Dere må melde fra om eventuelle fusjoner eller fisjoner så snart de er kjent. De krever mer enn tre uker behandlingstid.

Oppsett ny funksjonalitet

 • Når dere bestiller oppsett av aktivitetsregistrering i SAP, føderasjon, e-skjema, kostnadsstyrt arbeidsflyt eller nye moduler i Unit4 ERP avtaler vi en tidsplan.
 • Vi setter opp SAP tid i løpet av en måned. Øvrig funksjonalitet i SAP setter vi opp i løpet av en uke.

Endringsønsker

 • Hvis vi definerer saken som et endringsønske, sender vi saken for nærmere vurdering internt.
 • Dere får beskjed om vi har definert saken som et endringsønske, og dere må da forvente noe lengre behandlingstid.
 • Etter at endringsønsket er vurdert, sender vi dere en oppdatering om utfallet av vurderingen
Oppdatert: 9. november 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord