Kundar av DFØ

I lista under ser du ei oversikt over kundane av DFØ sine lønns- og rekneskapstenester.

NamnType teneste
22. juli-senteretLønn og rekneskap
Arbeids- og inkluderingsdepartementetLønn og rekneskap
ArbeidsrettenLønn og rekneskap
ArbeidstilsynetLønn og rekneskap
Arkitektur- og designhøgskolen i OsloLønn
ArkivverketLønn og rekneskap
ArtsdatabankenLønn og rekneskap
Barne- og familiedepartementetLønn og rekneskap
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetLønn og rekneskap
BarneombudetLønn og rekneskap
Barneverns- og helsenemndaLønn og rekneskap
BioteknologirådetLønn og rekneskap
DagligvaretilsynetLønn og rekneskap
DatatilsynetLønn og rekneskap
De nasjonale forskningsetiske komiteeneLønn og rekneskap
De samiske videregående skoler, Karasjok og KautokeinoLønn og rekneskap
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)Lønn og rekneskap
Digitaliserings- og forvaltningsdepartementetLønn og rekneskap
DigitaliseringsdirektoratetLønn og rekneskap
Direktoratet for byggkvalitetLønn og rekneskap
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)Lønn og rekneskap
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanseLønn og rekneskap
Direktoratet for medisinske produkterLønn og rekneskap
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for SvalbardLønn og rekneskap
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)Lønn og rekneskap
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhetLønn og rekneskap
Direktoratet for utviklingssamarbeid-NORADLønn og rekneskap
DiskrimineringsnemndaLønn og rekneskap
DomstoladministrasjonenLønn og rekneskap
Eksportfinansiering NorgeLønn og rekneskap
EnergidepartementetLønn og rekneskap
EOS-utvalgetLønn og rekneskap
FinansdepartementetLønn og rekneskap
FinanstilsynetLønn og rekneskap
FiskeridirektoratetLønn og rekneskap
FolkehelseinstituttetLønn og rekneskap
ForbrukerrådetLønn og rekneskap
ForbrukertilsynetLønn og rekneskap
Foreldreutvalget for grunnopplæringLønn og rekneskap
ForsvarsdepartementetLønn og rekneskap
Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fondLønn og rekneskap
GeneraladvokatembetetLønn og rekneskap
HavforskningsinstituttetLønn og rekneskap
Helse- og omsorgsdepartementetLønn og rekneskap
HelsedirektoratetLønn og rekneskap
Høgskolen i InnlandetLønn
Høgskolen i MoldeLønn
Høgskolen i ØstfoldLønn
Høgskulen i VoldaLønn
Høgskulen på VestlandetLønn
HovedredningssentralenLønn og rekneskap
HusbankenLønn
HusleietvistutvalgetLønn og rekneskap
Integrerings- og mangfoldsdirektoratetLønn og rekneskap
Internasjonalt reindriftssenterLønn og rekneskap
JernbanedirektoratetLønn og rekneskap
JustervesenetLønn og rekneskap
Justis- og beredskapsdepartementetLønn og rekneskap
Klagenemnda for industrielle rettarLønn og rekneskap
KlagenemndssekretariatetLønn og rekneskap
Klima- og miljødepartementetLønn og rekneskap
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesakerLønn og rekneskap
Kommunal- og distriktsdepartementetLønn og rekneskap
Kompetansesenter for distriktsutviklingLønn og rekneskap
KonfliktrådeneLønn og rekneskap
KonkurransetilsynetLønn og rekneskap
Kontoret for voldsoffererstatningLønn og rekneskap
KriminalomsorgsdirektoratetLønn og rekneskap
Kultur- og likestillingsdepartementetLønn og rekneskap
KulturdirektoratetLønn og rekneskap
Kulturtanken - den kulturelle skolesekken NorgeLønn og rekneskap
KunnskapsdepartementetLønn og rekneskap
Kunst i offentlige rom fond KOROLønn og rekneskap
Kunsthøgskolen i OsloLønn
KystverketLønn og rekneskap
Landbruks- og matdepartementetLønn og rekneskap
LandbruksdirektoratetLønn og rekneskap
Likestillings- og diskrimineringsombudetLønn og rekneskap
Lotteri- og stiftelsestilsynetLønn og rekneskap
LuftfartstilsynetLønn og rekneskap
MedietilsynetLønn og rekneskap
Meteorologisk instituttLønn
MiljødirektoratetLønn og rekneskap
Nærings- og fiskeridepartementetLønn og rekneskap
Nasjonal kommunikasjonsmyndighetLønn og rekneskap
Nasjonal sikkerhetsmyndighetLønn og rekneskap
NasjonalbiblioteketLønn og rekneskap
Nasjonalt klageorgan for helsetjenestenLønn og rekneskap
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)Lønn og rekneskap
Nidaros domkirkes restaureringsarbeiderLønn og rekneskap
Nord universitetLønn
Norec - Norsk senter for utvekslingssamarbeidLønn og rekneskap
Norges geologiske undersøkelseLønn og rekneskap
Norges grønne fagskole - VeaLønn og rekneskap
Norges idrettshøgskole Lønn
Norges institusjon for menneskerettigheterLønn og rekneskap
Norges musikkhøgskole Lønn
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)Lønn og rekneskap
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Lønn og rekneskap
Norsk akkrediteringLønn og rekneskap
Norsk filminstituttLønn og rekneskap
Norsk JernbanemuseumLønn og rekneskap
Norsk kulturminnefondLønn og rekneskap
Norsk nukleær dekommisjoneringLønn og rekneskap
Norsk pasientskadeerstatningLønn og rekneskap
Norsk polarinstituttLønn og rekneskap
Norsk RomsenterLønn og rekneskap
Norsk utenrikspolitisk instituttLønn og rekneskap
OsloMet - storbyuniversitetetLønn
Politi- og lensmannsetatenLønn og rekneskap
RegelrådetLønn og rekneskap
RegjeringsadvokatenLønn og rekneskap
RiksadvokatenLønn og rekneskap
RiksantikvarenLønn og rekneskap
RiksmeklerenLønn og rekneskap
RiksrevisjonenLønn og rekneskap
RiksteatretLønn og rekneskap
SametingetLønn og rekneskap
SamferdselsdepartementetLønn og rekneskap
Samisk høgskoleLønn og rekneskap
Sikt - Kunnskapssektorens tjenesteleverandørLønn og rekneskap
Sivil klareringsmyndighetLønn og rekneskap
Sivilombudet (Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen)Lønn og rekneskap
SjøfartsdirektoratetLønn og rekneskap
SkatteetatenLønn og rekneskap
Sokkeldirektoratet Lønn og rekneskap
Sørsamisk kunnskapsparkLønn og rekneskap
Spesialenheten for politisakerLønn og rekneskap
SpråkrådetLønn og rekneskap
Statens arbeidsmiljøinstituttLønn og rekneskap
Statens havarikommisjonLønn og rekneskap
Statens helsetilsynLønn og rekneskap
Statens jernbanetilsynLønn og rekneskap
Statens lånekasse for utdanningLønn og rekneskap
Statens kartverkLønn og rekneskap
Statens sivilrettsforvaltningLønn og rekneskap
Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestenLønn og rekneskap
Statens vegvesenLønn og rekneskap
Statistisk sentralbyråLønn og rekneskap
StatpedLønn og rekneskap
Statsforvaltaren i Møre og RomsdalLønn og rekneskap
Statsforvaltaren i RogalandLønn og rekneskap
Statsforvaltaren i VestlandLønn og rekneskap
Statsforvalteren i AgderLønn og rekneskap
Statsforvalteren i InnlandetLønn og rekneskap
Statsforvalteren i NordlandLønn og rekneskap
Statsforvalteren i Oslo og VikenLønn og rekneskap
Statsforvalteren i Troms og FinnmarkLønn og rekneskap
Statsforvalteren i TrøndelagLønn og rekneskap
Statsforvalteren i Vestfold og TelemarkLønn og rekneskap
Statsforvalterens fellestjenesterLønn og rekneskap
Statsministerens kontorLønn og rekneskap
StortingetLønn og rekneskap
Stortingets ombudsnemnd for ForsvaretLønn og rekneskap
Svalbards miljøvernfondRekneskap
Sysselmesteren på SvalbardLønn og rekneskap
TolletatenLønn og rekneskap
TrygderettenLønn og rekneskap
Universitetet i AgderLønn
Universitetet i BergenLønn og rekneskap
Universitetet i OsloLønn og rekneskap
Universitetet i Sørøst-NorgeLønn
Universitetet i StavangerLønn
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitetLønn og rekneskap
UtdanningsdirektoratetLønn og rekneskap
UtenriksdepartementetLønn og rekneskap
UtlendingsdirektoratetLønn og rekneskap
UtlendingsnemndaLønn og rekneskap
ValgdirektoratetLønn og rekneskap
VegtilsynetLønn og rekneskap
VeterinærinstituttetLønn
Oppdatert: 4. januar 2024

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.