DFØ Lønnsforhandlinger

DFØ Lønnsforhandlinger er et nytt system som vil organisere og forenkle prosessen for både arbeidsgiver og fagforeninger.

Oppdatert

Om DFØ Lønnsforhandlinger

DFØ Lønnsforhandlinger skal gi helhetlig støtte for de forhandlingsberettigede partene under lokale lønnsforhandlinger i staten. 

Systemet vil organisere og forenkle prosessen med å gi både arbeidsgiver og fagforeninger tilgang til å sikkert utveksle prioriteringslister og tilbud.  

Muligheter i systemet


Digitalt kravskjema

Ansatte kan utarbeide og sende kravskjema i digitalt format til den respektive fagforening, og har også mulighet til å dele det med sin nærmeste leder. Ansatte kan etter forhandlingene motta lønnsbrev fra resultatet av forhandlingene.

Forhandlingspartene kan utarbeide en rangert og begrunnet prioriteringsliste i et digitalt format, og har tilgang til statistikk og rapporter basert på hva som blir avtalt i det forberedende møtet.

Oversikt og kontroll på forbruk og fordeling av midler

Systemet har funksjonalitet for å holde god oversikt over utslag på potten. Fagforeninger kan opprette medlemslister og se kravene fra sine medlemmer. Forhandlingspartene kan fremme prioriteringslister, og definere grupper av arbeidsforhold eller individer det skal forhandles for. 

Systemet vil også ha funksjonalitet for et ubegrenset antall forhandlingsrunder, og det vil være mulig å holde kontinuerlig oversikt over fordeling av pott. Systemet bygger på regelsett og logikk som er hentet fra hovedtariffavtalene, som vil forhindre brukerfeil i forhandlingene. Det vil blant annet ikke være mulig å foreslå ugyldig lønnstrinn i henhold til stillingskode, ansiennitet og lønnsalternativ. Eksempelvis vil en endring av en konsulent på LTR45 til seniorkonsulent føre til at systemet retter lønnstrinnet til LTR49. Systemet vil også ivareta presiseringen fra KMD vedrørende kronetillegg: Dersom man tildeler et kronetillegg som overstiger differansen mellom to lønnstrinn vil systemet foreslå korrekt lønnstrinn og resterende beløp som et kronetillegg.

Statistikk og rapporter

Systemet har funksjonalitet for å opprette protokoller, både ved enighet og brudd. Man har også tilgang til en rekke standardrapporter som blant annet viser endringer per runde og kostnader som følge av tilbudene, i tillegg til en avsluttende rapport.

Overføring av resultat til lønnssystem

Systemet vil med tiden kunne utveksle og oppdatere data i lønnssystemet.

Webinaret 18. desember 2020 er eid av Visma og skal dermed ikke deles videre utenfor organisasjonen. 

Valgfri tjeneste

Det nye systemet vil være en valgfri tjeneste for kundene våre. 

Tidsplan

Grunnet forsinkelser i leveranser fra leverandør vil vi ikke kunne gjennomføre en betaløsning til høsten som planlagt. Vi vil likevel sammen med våre samarbeidskunder fortsette arbeidet med utvikling og testing, og planlegger en reproduksjon av forhandlingene i systemet etter høstens forhandlinger. Basert på evalueringen av dette vil vi lage en videre utviklingsplan, før vi starter utrulling for nye kunder i 2022. Det er stor interesse for den nye løsningen, og over 70 kunder har tatt kontakt med oss. Vi vil derfor måtte dele opp utrullingen over flere faser, og det vil være en begrensning på antall kunder som kan ta i bruk første versjon i 2022.

Dersom dere ønsker mer informasjon kan dere ta kontakt med markedsansvarlig Tone Storhoug på tone.storhoug@dfo.no

Dette gjør vi i prosjektet

Vi jobber med å utvikle systemet slik at det passer statlig sektor. I dag er det i bruk i private virksomheter og enkelte fylkeskommuner. I tillegg jobber vi med å sette opp en tett integrasjon mot lønnssystemet som skal bidra til automatisk overføring av forhandlingsresultat.

Kostnader

Systemet for lokale lønnsforhandlinger vil være en tilleggstjeneste som er valgfri å ta i bruk. Kostnadsmodellen vil bestå av følgende kostnadselementer:

  • Implementering: Denne kostnaden er knyttet til teknisk oppsett og klargjøring av løsning hos kunden. DFØ vil bistå med opplæring og gjennomgang av systemet.
  • Lisenser: Systemet har en årlig lisenspris per ansatt som betaling for løpende vedlikehold og videreutvikling av systemet. Lisenspriser reguleres årlig.
  • Drift og forvaltning: DFØ vil i tillegg ta betalt for drift og forvaltning av systemet. DFØ skal sikre at løsningen alltid er tilgjengelig og oppdatert, og gi brukerstøtte til kunden.

Brukeren i sentrum

For å kartlegge behovene til de som skal bruke løsningen har vi i forkant av anskaffelsen samlet inn data fra spørreundersøkelser, dialog og dokumentasjon fra interne prosjekter hos kundene våre.

Den første spørreundersøkelsen ble besvart av 99 virksomheter, og i arbeidsgrupper har vi hatt flere representanter fra 37 virksomheter.

Tilpasset statens behov

I tillegg til å være brukervennlig er det viktig at løsningen dekker behovene som er spesielle for statlige virksomheter. DFØ lønnsforhandlinger skal kunne tilpasses statlige ordninger som lønnsregulativene i hovedtariffavtalene og andre aktuelle lov- og regelverk på en god måte.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?