DFØ Lønnsforhandlinger

DFØ Lønnsforhandlinger er et nytt system som vil organisere og forenkle prosessen for både arbeidsgiver og fagforeninger.

Oppdatert

Om DFØ Lønnsforhandlinger

DFØ Lønnsforhandlinger skal gi helhetlig støtte for de forhandlingsberettigede partene under lokale lønnsforhandlinger i staten. 

Systemet vil organisere og forenkle prosessen med å gi både arbeidsgiver og fagforeninger tilgang til å sikkert utveksle prioriteringslister og tilbud.  

Muligheter i systemet


Digitalt kravskjema

Ansatte kan utarbeide og sende kravskjema i digitalt format til den respektive fagforening og ha mulighet til å sende kravskjemaet til sin nærmeste leder. Ansatte kan etter forhandlingene motta lønnsbrev fra resultatet av forhandlingene.

Forhandlingspartene kan utarbeide en rangert og begrunnet prioriteringsliste i et digitalt format og ha tilgang til statistikk og rapporter som er blitt avtalt i det forberedende møtet. Forhandlingspartene vil fortløpende kunne se kostnadsutslag og ha kontroll på forbruk av den avsatte potten.

Oversikt og kontroll på forbruk og fordeling av midler

Systemet har funksjonalitet for å holde god oversikt over utslag på den forhåndsdefinerte avsetningen. Fagforeninger kan opprette medlemslister og fremme prioriteringslister for egne medlemmer. Videre blir det mulig å definere grupper av arbeidsforhold det skal forhandles for, og hver av partene kan jobbe med prioriteringer til krav, forslag og tilbud. 

Systemet vil også ha funksjonalitet for et ubegrenset antall forhandlingsrunder, og det vil være mulig å holde kontinuerlig oversikt over fordeling av pott før overlevering av tilbud. Systemet bygger på regelsett og logikk som er hentet fra hovedtariffavtalene, som vil forhindre feil i forhandlingene. Det vil blant annet ikke være mulig å foreslå ugyldig lønnstrinn i henhold til stillingskode, ansiennitet og lønnsalternativ. For eksempel en konsulent som er lønnsplassert med LT45 og blir foreslått til seniorkonsulent, vil systemet rette lønnstrinnet til LT49. Systemet vil også ivareta presiseringen fra KMD vedrørende kronetillegg. Dersom man tildeler et kronetillegg som overstiger differansen mellom to lønnstrinn vil systemet foreslå korrekt lønnstrinn og resterende beløp som et kronetillegg.

Statistikk og rapporter

Systemet har funksjonalitet for å opprette protokoller, både ved enighet og brudd, samt en rekke standardrapporter som blant annet viser endringer per tilbudsrunde og kostnader som følger av tilbudene i tillegg til en avsluttende rapport.

Overføring av resultat til lønnssystem

Systemet vil med tiden kunne utveksle og oppdatere data i lønnssystemet.

Webinaret 18. desember 2020 er eid av Visma og skal dermed ikke deles videre utenfor organisasjonen. 

Valgfri tjeneste

Det nye systemet vil være en valgfri tjeneste for kundene våre. 

Tidsplan

Vi vil fra våren og utover høsten arbeide med en beta-løsning av systemet. Mange kunder har meldt sin interesse, og vi planlegger derfor et større opptak av nye kunder etter høstens forhandlinger og ut april 2022, slik at systemet kan tas i bruk for de som ønsker det for de lokale lønnsforhandlingene i 2022.

DFØ skal selv benytte seg av beta-versjonen til høstens lokale forhandlinger, sammen med 4 – 5 av våre kunder som vi har tett dialog og oppfølging med.

Dersom dere ønsker mer informasjon om løsningen kan dere ta kontakt med markedsansvarlig Veronica Doyer på e-post veronica.doyer@dfo.no.

Dette gjør vi i prosjektet

Vi jobber med å utvikle systemet slik at det passer statlig sektor, i dag er det i bruk i private virksomheter og enkelte fylkeskommuner. I tillegg jobber vi med å sette opp en tett integrasjon mot lønnssystemet som skal bidra til automatisk overføring av forhandlingsresultat.

Kostnader

Systemet for lokale lønnsforhandlinger vil være en tilleggstjeneste som er valgfri å ta i bruk. Kostnadsmodellen vil bestå av følgende kostnadselementer:

  • Implementering: Denne kostnaden er knyttet til teknisk oppsett og klargjøring av løsning hos kunden. DFØ vil bistå med opplæring og gjennomgang av systemet.
  • Lisenser: Systemet har en årlig lisenspris per ansatt som betaling for løpende vedlikeholde og videreutvikling av systemet. Lisenspriser reguleres årlig.
  • Drift og forvaltning: DFØ vil i tillegg ta betalt for drift og forvaltning av systemet. DFØ skal sikre at løsningen alltid er tilgjengelig og oppdatert, og gi brukerstøtte til kunden.

Brukeren i sentrum

For å kartlegge behovene til de som skal bruke løsningen har vi i forkant av anskaffelsen samlet inn data fra spørreundersøkelser, dialog og dokumentasjon fra interne prosjekter hos kundene våre.

Den første spørreundersøkelsen ble besvart av 99 virksomheter, og i arbeidsgrupper har vi hatt flere representanter fra 37 virksomheter.

Tilpasset statens behov

I tillegg til å være brukervennlig er det viktig at løsningen dekker behovene som er spesielle for statlige virksomheter.

DFØ lønnsforhandlinger skal kunne tilpasses statlige ordninger som lønnsregulativene i hovedtariffavtalene og andre aktuelle lov- og regelverk på en god måte.

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?