System for lokale lønnsforhandlinger

Et system for lokale lønnsforhandlinger vil organisere og forenkle prosessen for både arbeidsgiver og fagforeninger.

Oppdatert

Vi har inngått avtale med Visma Enterprise og vil tilby et digitalt støtteverktøy for gjennomføring av lokale lønnsforhandlinger.

Lønnsforhandlingssystemet skal gi helhetlig støtte for de forhandlingsberettigede partene under lokale lønnsforhandlinger i staten. 

Systemet vil organisere og forenkle prosessen med å gi både arbeidsgiver og fagforeninger tilgang til å sikkert utveksle prioriteringslister og tilbud. 

Se opptak av webinar med presentasjon om system for lokale lønnsforhandlinger 26. oktober 2020 (YouTube).

Muligheter i systemet

Ansatte kan melde lønnskrav via løsningen, og den har funksjonalitet for å holde god oversikt over utslag på den forhåndsdefinerte avsetningen. 

Fagforeninger kan opprette medlemslister og fremme prioriteringslister for egne medlemmer. Videre blir det mulig å definere grupper av arbeidsforhold det skal forhandles for, og hver av partene kan jobbe med prioriteringer til krav, forslag og tilbud. 

Løsningen vil også ha funksjonalitet for et ubegrenset antall forhandlingsrunder, og det vil gå an å holde kontinuerlig oversikt over fordeling av pott før overlevering av tilbud.

Systemet har funksjonalitet for å opprette protokoller, både ved enighet og brudd, og det er tilgjengelig en rekke standardrapporter som blant annet viser endringer per tilbudsrunde og kostnader som følger av tilbudene i tillegg til en avsluttende rapport.

Løsningen vil med tiden kunne utveksle og oppdatere data i lønnssystemet.

Valgfri tjeneste

Det nye systemet vil være en valgfri tjeneste for DFØs kunder. 

Tidsplan

Vi har nå startet planleggingen av utrulling til våre kunder. Vi jobber per i dag med å få løsningen klar for utrulling til nye kunder i 2021. 

Dersom dere ønsker mer informasjon om løsningen kan dere ta kontakt med prosjektleder Hege Myhrer på e-post hege.myhrer@dfo.no.

Brukeren i sentrum

For å kartlegge behovene til de som skal bruke løsningen har vi i forkant av anskaffelsen samlet inn data fra spørreundersøkelser, dialog og dokumentasjon fra interne prosjekter hos kundene våre.

Den første spørreundersøkelsen ble besvart av 99 virksomheter, og i arbeidsgrupper har vi hatt flere representanter fra 37 virksomheter.

Tilpasset statens behov

I tillegg til å være brukervennlig er det viktig at løsningen dekker behovene som er spesielle for statlige virksomheter.

Ny løsning skal kunne tilpasses statlige ordninger som lønnsregulativene i hovedtariffavtalene og andre aktuelle lov- og regelverk på en god måte.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?