DFØ Lønnsforhandlinger

DFØ Lønnsforhandlinger er et nytt system som vil organisere og forenkle prosessen for både arbeidsgiver og fagforeninger.

Om DFØ Lønnsforhandlinger

DFØ Lønnsforhandlinger skal gi helhetlig støtte for de forhandlingsberettigede partene under lokale lønnsforhandlinger i staten. 

Systemet vil organisere og forenkle prosessen med å gi både arbeidsgiver og fagforeninger tilgang til å sikkert utveksle prioriteringslister og tilbud.  

Muligheter i systemet

Digitalt kravskjema

Ansatte kan utarbeide og sende kravskjema i digitalt format til den respektive fagforening, og har også mulighet til å dele det med sin nærmeste leder. Ansatte kan etter forhandlingene motta lønnsbrev fra resultatet av forhandlingene.

Forhandlingspartene kan utarbeide en rangert og begrunnet prioriteringsliste i et digitalt format, og har tilgang til statistikk og rapporter basert på hva som blir avtalt i det forberedende møtet.

Oversikt og kontroll på forbruk og fordeling av midler

Systemet har funksjonalitet for å holde god oversikt over utslag på potten. Fagforeninger kan opprette medlemslister og se kravene fra sine medlemmer. Forhandlingspartene kan fremme prioriteringslister, og definere grupper av arbeidsforhold eller individer det skal forhandles for. 

Systemet vil også ha funksjonalitet for et ubegrenset antall forhandlingsrunder, og det vil være mulig å holde kontinuerlig oversikt over fordeling av pott. Systemet bygger på regelsett og logikk som er hentet fra hovedtariffavtalene, som vil forhindre brukerfeil i forhandlingene. Det vil blant annet ikke være mulig å foreslå ugyldig lønnstrinn i henhold til stillingskode, ansiennitet og lønnsalternativ. Eksempelvis vil en endring av en konsulent på LTR45 til seniorkonsulent føre til at systemet retter lønnstrinnet til LTR49. Systemet vil også ivareta presiseringen fra KMD vedrørende kronetillegg: Dersom man tildeler et kronetillegg som overstiger differansen mellom to lønnstrinn vil systemet foreslå korrekt lønnstrinn og resterende beløp som et kronetillegg.

Statistikk og rapporter

Systemet har funksjonalitet for å opprette protokoller, både ved enighet og brudd. Man har også tilgang til en rekke standardrapporter som blant annet viser endringer per runde og kostnader som følge av tilbudene, i tillegg til en avsluttende rapport.

Overføring av resultat til lønnssystem

Systemet vil med tiden kunne utveksle og oppdatere data i lønnssystemet.

Se animasjonsfilm om DFØ Lønnsforhandlinger

Planlagt fremdrift 

Prosjektet hadde oppstart i desember 2021 og vil strekke seg over lengre tid. Prosjektet er delt opp i leveranseprosjekter og videre i arbeidspakker. Vi bruker smidig utvikling som metode og har fokus på brukeren i sentrum.

Vi har fem samarbeidskunder som deltar aktivt i utviklingen ved å brukerteste prototyper og komme med innspill til endringer. Første delleveranse av systemet vil brukes av samarbeidskundene våre til forhandlingene høsten 2022.

I etterkant av dette vil vi foreta en erfaringsutveksling, som vi tar med oss videre i utvikling mot en fullverdig løsning til forhandlingene 2023.

Plan for utrulling

Det er stor interesse for løsningen, og over 80 kunder har tatt kontakt med oss. Prosjektet er tidlig i utviklingsfase, og det er på nåværende tidspunkt ikke mulig å si hvordan utrullingsplanen vil bli seende ut. Vi vil komme med nærmere informasjon her så snart brikkene begynner å falle på plass.

Brukeren i sentrum

For å kartlegge behovene til de som skal bruke løsningen har vi i forkant av anskaffelsen samlet inn data fra spørreundersøkelser, dialog og dokumentasjon fra interne prosjekter hos kundene våre. Den første spørreundersøkelsen ble besvart av 99 virksomheter, og i arbeidsgrupper har vi hatt flere representanter fra 37 virksomheter.

Prosjektet jobber nå tett med samarbeidskundene som deltar aktivt inn i utviklingen av systemet, blant annet ved å delta i arbeidsmøter og brukerteste prototyper som er laget for å demonstrere tiltenkt funksjonalitet og design. Samarbeidskundene skal sikre at alle roller i systemet blir testet av en reell sluttbruker, slik at vi får gode konstruktive tilbakemeldinger på at tenkt løsning dekker brukerens behov.

Tilpasset statens behov

I tillegg til å være brukervennlig er det viktig at løsningen dekker behovene som er spesielle for statlige virksomheter. DFØ lønnsforhandlinger skal kunne tilpasses statlige ordninger som lønnsregulativene i hovedtariffavtalene og andre aktuelle lov- og regelverk på en god måte.

Valgfri tjeneste

Det nye systemet vil være en valgfri tjeneste for kundene våre. 

Kostnader

Systemet for lokale lønnsforhandlinger vil være en tilleggstjeneste som er valgfri å ta i bruk. Kostnadsmodellen vil bestå av følgende kostnadselementer:

  • Implementering:  Denne kostnaden er knyttet til teknisk oppsett og klargjøring av løsning hos kunden. DFØ vil bistå med opplæring og gjennomgang av systemet.
  • Lisenser:  Systemet har en årlig lisenspris per ansatt som betaling for løpende vedlikehold og videreutvikling av systemet. Lisenspriser reguleres årlig.
  • Drift og forvaltning:  DFØ vil i tillegg ta betalt for drift og forvaltning av systemet. DFØ skal sikre at løsningen alltid er tilgjengelig og oppdatert, og gi brukerstøtte til kunden.

Informasjon om prosjektet

Vi vil holde dere oppdatert på fremdriften i prosjektet på denne nettsiden. Hvis du vil vite mer eller har spørsmål om prosjektet, ta kontakt med Anne Aurlien på e-post anne.aurlien@dfo.no.

Opplæringsmateriell

Oppdatert: 24. juni 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord