A5 Kontroll kontantregnskap

Kontantregnskapet genereres fra virksomhetsregnskapet. Det skal kontrolleres at det er overensstemmelse mellom de to regnskapene.

Oppdatert

Posteringer på kontoer som ikke er definert i Unit4 ERP ”Oppsett av kontantregnskapet” vil fremkomme som beløp i kolonnen uoppklarte differanser. Dersom dette er kontoer som ikke skal tas med i kontantregnskapet, bør disse defineres i skjermbildet ”Kontoer unntatt fra kontantregnskapet». Posteringene vil da vises i kolonnen ”Utenfor kontantregnskapet”. Statskonti 7XXXXX96/-97 og -98 benyttes til å koble konti/beløp som går mot hverandre slik at de ikke skal komme frem på S-rapporten. Dermed må vi påse at disse faktisk går i null.

Statskonto

Formål

7XXXXX96

Ugyldige kombinasjoner av konto og kapittelpost kobles mot denne statskonto. Beløp her må omposteres til korrekt konto/kapittelpost.

7XXXXX97

NAV-konti i balansen (157X) skal gå i null, og kobles mot denne statskonto.

7XXXXX98

SRS-konti som går mot hverandre kobles mot denne statskonto.

7XXXXX99

Feilkonto er koblet mot denne statskonto, og skal ryddes i slutten av perioden.

Bestemmelsene 3.3.2.1

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Utføres av

Oppgave - handling

Referanse

DFØ

Ta ut rapport fra Unit4 ERP fra og med periode 00 til og med aktuell periode. «Bilagsart utelatt» fra kontant må påføres. Rapporten skal lagres på Opal_con.

CAN01 med null

DFØ

Kontrollpunktene i skjemaet utføres og besvares med ”ok” eller ”avvik”. Avvik må forklares og ev. tiltak skal fremgå av avstemmingsskjema. Dersom rapport CAN01 viser beløp i kolonne “Uoppklarte differanser” tas rapport CAN02 ut for den/de aktuelle konti. Alle poster i denne kolonnen skal forklares med årsak og eventuelle tiltak.

DFØ

Saldo statskonto 7XXXXX96, 7XXXXX97, 7XXXXX98 og 7XXXXX99 skal kontrolleres om er lik null i kontantregnskapet. Kjør browsermal

Browsermal “A05 Avstemming statskonto *96, *97 og *99”

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?