A4 Avstemming Basware - Unit4 ERP

Det skal gjennomføres kontroll med fullstendighet mellom data fra Basware og mottatte data i Unit4 ERP for å sikre at fakturainformasjon er den samme i Unit4 ERP og Basware.

Oppdatert

Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 4.3.6, 4.4.3 b og 5.3.1

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Berører andre rutiner: Andre periodiske kontroller, oppfølging av tett bilagsnummerrekkefølge.

Rapporten: http://bas-app01.sfso.no/BWroot/rep/XX.htm NB: XX må byttes ut med firmakode i Unit4 ERP for å få ut rapporten.

Utføres av Oppgave - handling

DFØ

Avstemmingsrapporten vises via en web-rapport. Rapporten viser sum og transaksjonstotaler. I tillegg kan man drille seg ned for å se detaljer rundt hvilke faktura som utgjør et eventuelt avvik mellom Basware og Unit4 ERP. Rapporten tar med seg bilagsnummer fra det første nummeret i perioden som avstemmes i Basware og til det siste som ligger der per den dato rapporten blir bestilt (man kan ikke selv bestille rapporten fra og til bilagsnummer).

Dersom man ønsker et annet bilagsnummerintervall må man kontakte DFØ på e-post: regnskap@dfo.no

DFØ

Rapporten finner du ved å bruke lenken under og bytte ut XX med firmakoden fra Unit4 ERP.

http://bas-app01.sfso.no/BWroot/rep/XX.htm

DFØ

Rapportens tabell 1 sammenligner Basware og Unit4 ERP på disse nivåene:

  • Sum kredit og debet
  • Differanse kredit og debet
  • Antall bilag
  • Antall transaksjoner

Antall transaksjoner vil kunne ha forskjeller uten at det er et reelt avvik. Årsaken til dette er bruken av automatpostering av mva i Unit4 ERP. Rapportens tabell 2 viser hvilke bilag som utgjør avviket. Her kan man zoome ned på bilagene det gjelder. Den siste oversikten viser hvilke bilag hvor det er forskjell på konteringen mellom Basware og Unit4 ERP. Her kan det oppstå avvik for utenlandske faktura. Det skjer dersom det i Basware er kontert på kostnadskonti med det utenlandske beløpet. Unit4 ERP vil automatisk kostnadsføre det norske beløpet på kostnadskonti.

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?