Registrere sidegjøremål

Slik registrerer du sidegjøremål i selvbetjeningsportalen.

Velg «Kategori for sidegjøremål» fra nedtrekkslisten. Valgene i denne listen kan avvike fra eksempelet på bildet over, siden de kan variere fra virksomhet til virksomhet.

Fyll deretter inn «Arbeids-/oppdragsgivers navn», «Fra dato» og «til dato».

Dato kan være både frem i tid og tilbake i tid. «Sted» og «Land» er ikke obligatorisk. Det er opp til den enkelte virksomhet om det skal brukes eller ikke.

I feltet «Begrunnelse for sidegjøremålet» forklarer du hva oppdraget går ut på.

I feltet «Offentlig beskrivelse av sidegjøremålet» legger du inn omtale til bruk ved eventuell publisering.

Dersom sidegjøremålet skal unntas fra publisering, huker du av for «Sidegjøremål/eierinteresse ønsker unntatt fra offentligheten». Da må du oppgi nærmere beskrivelse til leder må da oppgis i feltet «Begrunnelse for sidegjøremålet».

Når skjemaet er ferdig utfylt klikker du på knappen «Send til godkjenning».

Oppdatert: 11. februar 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord