Min innkurv

Bli kjent med felles begreper og lær deg å navigere i innkurven.

«Min innkurv» finner du på startsiden i selvbetjeningsportalen .

I innkurven vises ulike typer varsler/meldinger, for eksempel reisesøknader, reiseregning eller utgiftsrefusjon som er sendt i retur av Godkjenner 1 eller Godkjenner 2.

Begreper

Det er viktig å bli kjent med noen felles begrep som gjelder for all arbeidsflyt:

  • Godkjenner 1: Kontrollerer at innholdet i en arbeidsflytoppgave er korrekt, for eksempel i reiseregninger. Skal alltid etterfølges av Godkjenner 2.
  • Godkjenner 2: Leder med budsjettdisponeringsmyndighet, evt. den som har fått delegert slik myndighet. Foretar formell godkjenning av data før oppdatering i lønnssystemet.
  • Godkjenner: Benyttes når det kun er én godkjenner av arbeidsflyt, for eksempel reisesøknad.
  • Feilretter: Mottar arbeidsflytoppgaver hvor postering i lønnssystemet har feilet. Feilretter korrigerer manuelt.
  • Saksbehandler: Felles betegnelse for de som mottar en oppgave i arbeidsflyt. Begrepet er reservert til generell beskrivelse. Saksbehandler brukes også utenom arbeidsflyt for de som registrerer personaldata for andre enn seg selv.
  • WF-administrator: Overvåker arbeidsflyt. Analyserer og løser opp arbeidsflyt som har gått i "ERROR" eller der saksbehandler ikke kan utledes.
  • Initiator: SAPs begrep for den som starter en arbeidsflyt.
  • Stedfortreder: Mottar og utfører arbeidsflytoppgaver på vegne av en godkjenner. Stedfortreder i arbeidsflyt er ikke det samme som stedfortreder i Leder selvbetjening.

Reiseregning og utgiftsrefusjon

For å behandle oppgaver i innkurven klikker du på «Min innkurv».

Klikk på oppgaven som du finner under «Alle oppgaver» øverst til venstre.

Når oppgaveinformasjonen vises klikk på ikonet «Kommentarer». Returmelding fra attestant (Godkjenner 1) eller leder (Godkjenner 2) vil da vises.

For å korrigere reiseregningen/utgiftsrefusjonen klikker du på «Åpne oppgave» som du finner nederst til høyre på denne siden.

Returmelding vil vises her også.

Klikk på «Ok». Korriger deretter reiseregningen/utgiftsrefusjonen i henhold til rutinen for å registrere reiseregning eller registrere utgiftsrefusjon.

Reisesøknad

For å behandle oppgaver i innkurven klikker du på «Min innkurv».

Klikk på oppgaven som du finner under «Alle oppgaver» øverst til venstre.

Oppgaveinformasjonen vises og klikk deretter på «Kommentarer». Returmelding fra leder (Godkjenner 2) vil da vises.

Klikk videre på «Startside» som du finner øverst til venstre i bildet.

Klikk på «Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner».

Marker den aktuelle reisesøknaden og klikk på «Endre».

Korriger reisesøknaden i henhold til rutinen for «Registrering av reisesøknad».

Oppdatert: 12. juni 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord