Godkjenne tid

På denne siden finner du en veiledning til hvordan du kontrollerer overtid, fraværssøknader og overføring av ferie. Du kan også lese om hvordan du legger til kommentar før du sender beslutning på søknad.

Min innkurv

Min innkurv finner du på startsiden i selvbetjeningsportalen, her ser du ulike oppgaver som trenger behandling.

  • Godkjenne fraværssøknader
  • Overføring av feriedager
  • Godkjenne overtid  
  • Søknader som er kommet i retur/ikke godkjent
Selvbetjeningsportal med markering for Min innkurv

Kontrollere overtid, fraværssøknader og overføring av ferie

For å kontrollere en oppgave, klikk på oppgaven du vil kontrollere og velg åpne oppgave.

Knappen videresend kan benyttes om oppgaven skal behandles av en annen godkjenner, men merk at det ikke er mulig å videresende fraværssøknader.

Skjermbilde som viser knapper for videresending og åpne oppgave nederst til høyre.

Andre oppgaver vil du kunne godkjenne direkte fra Min innkurv.

Innkurv alle oppgaver

Send beslutning og legg til kommentar

Som godkjenner 2 vil man kunne se kommentarene fra ansatt og godkjenner 1. Det er også mulig for godkjenner 2 å legge inn kommentar til godkjenner 1 eller ansatt.

Godkjenn med beslutningsmerknad

Meldinger fra godkjenner 1 og godkjenner 2 ligger på oppgaven i Min innkurv.

Oppgave med status

Meldingene vil kunne fortelle brukeren hva som eventuelt må korrigeres eller hvorfor den er avvist.

Markering for kommentarfelt

Behandle permisjonssøknad

Behandling av permisjonssøknad gjøres i ny innkurv.

Oppdatert: 8. april 2024

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.