Godkjenne tid

På denne siden finner du en veiledning til hvordan du kontrollerer overtid, fraværssøknader, permisjonssøknader og overføring av ferie. Du kan også lese om hvordan du legger til nødvending informasjon i permisjonssøknader og hvordan du legger til kommentar før du sender beslutning på søknad.

Min innkurv

Min innkurv finner du på startsiden i selvbetjeningsportalen, her ser du ulike oppgaver som trenger behandling.

  • Godkjenne permisjonssøknader
  • Godkjenne fraværssøknader
  • Overføring av feriedager
  • Godkjenne overtid  
  • Søknader som er kommet i retur/ikke godkjent
Selvbetjeningsportal med markering for Min innkurv

Kontrollere overtid, fraværssøknader, permisjonssøknader og overføring av ferie

For å kontrollere en oppgave, klikk på oppgaven du vil kontrollere og velg åpne oppgave for permisjonssøknader og overtid. Andre oppgaver vil du kunne godkjenne direkte fra Min innkurv.

Skjermbilde som viser knapper for videresending og åpne oppgave nederst til høyre.
Innkurv alle oppgaver

Legg til nødvendig informasjon i permisjonssøknaden

Som godkjenner 1 skal det legges inn nødvendig informasjon i permisjonssøknaden, og du har mulighet til å legge inn kommentar til ansatt dersom søknaden returneres, eller godkjennes og sendes videre til godkjenner 2.

Permisjonssøknad

Send beslutning og legg til kommentar

Som godkjenner 2 vil man kunne se kommentarene fra ansatt og godkjenner 1. Det er også mulig for godkjenner 2 å legge inn kommentar til godkjenner 1 eller ansatt.

Godkjenn med beslutningsmerknad

Meldinger fra godkjenner 1 og godkjenner 2 ligger på oppgaven i Min innkurv. Meldingene vil kunne fortelle brukeren hva som eventuelt må korrigeres eller hvorfor den er avvist.

Oppgave med status
Markering for kommentarfelt
Oppdatert: 26. juli 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.