Godkjenn arbeidskontrakt (DFØ-app)

Her kan du som er leder med budsjettdisponeringsmyndighet lese om hvordan du behandler kontraktsforslag i DFØ-appen.

Oppdatert

Se video som viser hvordan du godkjenner en arbeidskontrakt i DFØ-appen (Youtube).

Trykk på menypunktet «Innkurv» for å se en liste over alle oppgaver som ligger til godkjenning. Trykk på den aktuelle kontrakten som skal godkjennes.

Kontrakten er delt inn i to faner. Under fanen «Hvem» står navnet til den ansatte. Feltet er ikke redigerbart.

Under fanen «Kontrakt» vises kontraktsinformasjonen. Her ser du perioden for kontrakten og hvilken type kontrakt dette er. Du ser også hvilken organisasjonsenhet personen ansettes i og den økonomiske rammen på kontrakten. Dette feltet er heller ikke redigerbart.

For å se hvordan kontrakten er kontert, trykk på «Kostnadsfordeling» i menyen. Da kommer det frem et nytt bilde hvor du velger mellom konteringen på lønn eller reise. 

Deretter vises et oppsummeringsbilde som du kan trykke på for å få en detaljert oversikt. Bruk kryss «x» for å komme tilbake til forrige bilde.

Trykk på «Videresend» i trepunktsmenyen for å videresende kontrakten til en annen godkjenner med budsjettdisponeringsmyndighet. Fra trepunktsmenyen kan du også velge «Vis kontrakt» for å se en kopi av kontrakten.

For å godkjenne, trykk på haken oppe til høyre. Trykk «OK» i bekreftelsesboksen for å sende skjemaet.  

For å avvise et skjema, trykk på pil tilbake. Det kommer da opp en boks hvor du må skrive inn årsak til at kontraktsforslaget blir returnert. Skjemaet går tilbake til saksbehandler.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?