Søke om fravær

Slik registrerer du fraværssøknad i selvbetjeningsportalen.

Du registrerer fravær og sender fraværssøknad til godkjenning. Den som skal godkjenne søknaden kan returnere fraværssøknaden for korrigering. Du kan da korrigere eller annullere fraværssøknaden din. Du kan også selv annullere en fraværssøknad som allerede har blitt godkjent eller en fraværssøknad som har blitt sendt, men ikke behandlet ennå.

For å registrere fravær, klikker du på «Fraværssøknader» som du finner under «Tid» i selvbetjeningsportalen.

Her ser du en oversikt over kvoter med hvor mange dager som er igjen. Du ser også fravær som er planlagt frem i tid.

Under «Søknadsoversikt» ser du en oversikt over alle fraværssøknadene med nåværende status.

Du kan endre visning ved å bruke de markerte pilene til å vise eller skjule innhold.

For å opprette en ny fraværssøknad, klikker du på «Opprett søknad» som du finner nede til høyre i bildet.

Velg fraværsårsak i feltet «Fraværstype».

Når du har valgt fraværstype vil du se hvor mange dager av kvoten som er tilgjengelig, og en beskrivelse av fraværstypen.

Legg inn dato og eventuelt klokkeslett.

Beskrivelse av fraværet kan legges inn i feltet «Ny merknad» .

Ved registrering av egenmelding er det obligatorisk å legge inn om fraværet er arbeidsrelatert eller ikke i feltet «Arbeidsrelatert?».

Klikk på «Lagre» for å sende. Søknaden sendes da til godkjenner. Klikk på «Avbryt» for å avbryte og forkaste endringer.

Avviste fraværssøknader

Avviste fraværssøknader finner du i «Fraværssøknader».

Disse fraværssøknadene må du redigere eller slette.

Klikk på pennen for å redigere. Klikk på krysset for å slette.

Kommentarer til fraværssøknader finner du ved å klikke på pilen.

I neste bilde ser du mer informasjon om fraværet, med kommentarer fra ansatt og godkjenner.

Endre eller slette en fraværssøknad

For å slette fraværssøknader som er sendt eller godkjent, klikker du på krysset.

For å redigere søknaden, klikker du på pennen.

Hvis du klikker deg inn på søknaden kan du redigere eller slette den ved å bruke knappene «Rediger» eller «Slett» nede i bildet.

Hvis du får feilmelding

I noen situasjoner kan det oppstå konflikter i systemet og du vil få opp en feilmelding. 

I slike tilfeller må du korrigere i fravær eller registrert arbeidstid. 

Eller så må du ta kontakt med en saksbehandler i din virksomhet, fordi fravær eller kvoter må registreres eller korrigeres manuelt i kjernesystemet.

For Godkjenner 2

Fraværssøknader fra ansatte sendes til behandling i «Min innkurv».

Fraværssøknaden vil være i listen over «Alle oppgaver».

Klikk på den aktuelle søknaden for å få opp alternativer for behandling av søknaden.

Nede i bildet vises knappene for «Godkjenn», «Avvis», «Reserver» eller «Videresend».

Når du velger «Godkjenn» eller «Avvis» får du mulighet til å legge inn en merknad:

Oppdatert: 11. mars 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord