Registrere reisesøknad og reiseforskudd

Med elektronisk reisesøknad i selvbetjeningsportalen registrerer du kun reisedata én gang. Godkjent reisesøknad kan du bruke når du skal registrere reiseregningen.

Oppdatert

For å registrere en reisesøknad, klikk på «Registrer reisesøknad og – forskudd» under «Reise» i selvbetjeningsportalen.

Legg inn obligatorisk informasjon under «Generelle data».

Legg inn eventuelt flere reisemål ved å klikke på «Registrer flere reisemål».

Under «Estimerte kostnader» legger du inn et estimat av reisens totale kostnader. Merk at dette beløpet ikke blir utbetalt i forskudd.

Hvis du har behov for forskudd kan dette legges inn ved å klikke på «Behandle forskudd». Legg inn ønsket forskuddsbeløp og klikk på knappen «Kontroller».

Kryss eventuelt av på «Egen bil/Leiebil» og «Business- eller førsteklasse» under «Transportmiddel som skal godkjennes».

Gå videre ved å klikke på «Kontroller».

I neste trinn, «Kontroller og send», må du kontrollere at beløp for estimerte kostnader er korrekt, før du velger «Lagre og send til godkjenning».

I trinn 3, «Avsluttet», får du bekreftelse på at reisesøknaden er lagret og sendt videre til godkjenning.

Klikk på huset øverst i bildet for å komme tilbake til startsiden.

Følg med på statusen til reisesøknaden

Merk at du nå vil finne reisesøknaden under «Liste over mine reise- og utgiftsrefusjoner» på startsiden. Her kan du sjekke statusen til reisesøknaden.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?