DFØ-app

I DFØ-appen kan du enkelt sende inn reiseregning, registrere arbeidstid, søke om ferie og mye mer.

English version

Kom i gang

Last ned appen (operativsystem, lagringsplass m.m.)

Last ned appen i Appstore hvis du har iPhone og i Google Play hvis du har en Android-telefon. Du finner appen hvis du søker etter "DFØ".

Du kan også laste ned appen til nettbrett, men du kan bare bruke DFØ-app på én enhet av gangen på grunn av sikkerhet.

For å bruke appen må du ha iOS eller Android med dagens versjon eller en av de tre forrige versjonene. Du kan ikke bruke appen på en Windows-telefon.

Du trenger ca 45 MB ledig lagringsplass på iPhone og ca 12 MB på Android. Hvis du skal føre timer, bruker DFØ-app i underkant 0,2 MB.

Første gang du logger på

Første gang du skal bruke DFØ-appen, logger du deg på med ID-porten. Du kan bruke MinID, BankID eller BankID på mobil for å logge på.

Hver tredje måned må du logge på med ID-porten på nytt.

ID-porten fungerer best med Chrome eller Safari som nettleser på mobilen.

Tilgang til bilder

DFØ-appen ber om tilgang til bildene dine for at du skal kunne ta bilder av kvitteringer og laste opp i appen.

PIN-kode og fingeravtrykk

Etter at du har logget på med ID-porten, velger du en firesifret PIN-kode.

Neste gang du skal bruke appen, bruker du PIN-koden for å logge deg på. Du kan også bruke fingeravtrykk for å logge deg på, hvis mobilen din støtter det.

Slik aktiverer du pålogging med fingeravtrykk

 1. Trykk på Innstillinger i DFØ-app.
 2. Trykk på Aktiver fingeravtrykksautentisering.
 3. Trykk på Fortsett.
 4. Logg på med ID-porten. 
 5. Logg på med fingeravtrykk for å bekrefte at du skal bruke fingeravtrykksautentisering på DFØ-app.
Oppgaver du ikke kan gjøre i appen

Det er noen ting du bare kan gjøre i selvbetjeningsportalen:

 • Se årsoppgaven
 • Søke om permisjon  
 • Overføre eller søke om utbetaling av reisetid eller overtid
 • Sende oppsigelse
 • Registrere sidegjøremål
 • Sette opp stedfortreder
 • Behandle oppgaver som passiv stedfortreder

Sykemelding kan du ikke registrere selv i appen eller i selvbetjeningsportalen. Den må du sende til din leder. 

Disse oppgavene kan ledere bare godkjenne i selvbetjeningsportalen:

 • E-skjemaer opprettet i SAP kjernesystem
 • Permisjoner
 • Sidegjøremål
 • Overføring av feriedager
 • Overføring/utbetaling av timer fra reise-/overtidssaldo
 • Oppsigelse

Registrere arbeidstid

Stemple inn og ut

Stemple inn og ut

Det er enkelt å stemple inn når du kommer og ut når du går.

 1. Trykk på Stemple inn i hovedmenyen for å stemple inn.
 2. Trykk på Stemple ut i hovedmenyen for å stemple ut.

Skal du endre tiden for inn- eller utstempling?   

 1. Trykk på klokkeslettet bak Stemple inn/ut før du stempler.
 2. Endre klokkeslett.
 3. Velg riktig tid.
 4. Trykk på OK.
Registrere, endre og slette arbeidstid i etterkant

Registrere arbeidstid i etterkant

 1. Trykk på Timeføring for å komme til kalenderen.
 2. Trykk på + i kalenderen for å registrere tid på dagen i dag, eller trykk på den dagen du ønsker å registrere tid på og deretter på +.
 3. Hvis du velger noe annet enn til stede, trykk på type fremmøte/fravær og finn fram til riktig type.
 4. Trykk på klokkeslettet for å endre det.
 5. Trykk på lagre.

Endre registrert arbeidstid

 1. Trykk på Timeføring for å komme til kalenderen.
 2. Trykk på den dagen i kalenderen som du ønsker å endre registrert tid på.
 3. Trykk på den registreringen du ønsker å endre på.
 4. Trykk på rediger.
 5. Endre type fremmøte/fravær, dato og/eller fra og til.
 6. Trykk på lagre.

Slette registrert arbeidstid

 1. Trykk på Timeføring for å komme til kalenderen.
 2. Trykk på den dagen i kalenderen som du ønsker å slette registrert tid på.
 3. Trykk på den registreringen du ønsker å slette.
 4. Trykk på søppelbøtten.
 5. Trykk på slett.
Registrere prosjekttimer på delprosjekt/aktivitet

Prosjekttimer på delprosjekt (K-element 7) og aktivitet (K-element 5) registreres på fremmøtetype P001 – prosjekttimer.

Du registrerer med antall timer og minutter, ikke klokkeslett. Du kan registrere flere prosjekt på samme dag.

Du kan opprette og endre prosjekttimer for denne måneden og forrige måned.

Timeføring av prosjekttimer er ikke avhengig av at du har registrert arbeidstid.

Ansatte som ikke registrerer arbeidstid (negativ tid) kan registrere prosjekttimer i DFØ app og i selvbetjeningsportalen.

Registrere prosjekt og aktivitet

Hvis du ikke har stemplet inn

 1. Trykk på klokkeslettet bak Stemple inn i hovedmenyen.
 2. Trykk på Prosjekt/aktivitet.
 3. Velg prosjekt/aktivitet fra listen over sist brukte, eller søk opp prosjekt og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du har stemplet inn

 1. Trykk på «Prosjekt ikke valgt Aktivitet ikke valgt» i hovedmenyen.
 2. Trykk på Prosjekt/aktivitet.
 3. Velg prosjekt/aktivitet fra sist brukte listen eller søk opp prosjekt og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere på et annet prosjekt/aktivitet fra et nytt tidspunkt

 1. Trykk på + i hovedmenyen.
 2. Trykk på Prosjekt/aktivitet.
 3. Velg prosjekt/aktivitet fra sist brukte listen eller søk opp prosjekt og velg aktivitet.
 4. Trykk på fra og endre klokkeslettet.
 5. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere prosjekt og aktivitet i etterkant

 1. Trykk på Timeføring.
 2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere på og deretter på +.
 3. Trykk på prosjekt/aktivitet. Velg prosjekt/aktivitet fra listen. Eller søk opp prosjekt ved å søke på navn eller kode på prosjektet og velg aktivitet.

Se en film som viser hvordan du registrerer aktivitet i appen (YouTube).

Registrere arbeidsordre og aktivitet

Hvis du ikke har stemplet inn

 1. Trykk på klokkeslettet bak Stemple inn i hovedmenyen.
 2. Trykk på Arbeidsordre/Aktivitet.
 3. Velg Arbeidsordre/aktivitet fra listen over sist brukte, eller søk opp Arbeidsordre og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du har stemplet inn

 1. Trykk på «Arbeidsordre ikke valgt Aktivitet ikke valgt» i hovedmenyen.
 2. Trykk på Arbeidsordre/Aktivitet.
 3. Velg Arbeidsordre/aktivitet fra sist brukte listen eller søk opp arbeidsordre og velg aktivitet.
 4. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere på en annet arbeidsordre/aktivitet fra et nytt tidspunkt

 1. Trykk på + i hovedmenyen.
 2. Trykk på Arbeidsordre/Aktivitet.
 3. Velg Arbeidsordre/Aktivitet fra sist brukte listen, eller søk opp arbeidsordre og velg aktivitet.
 4. Trykk på fra og endre klokkeslettet.
 5. Trykk på ok.

Hvis du skal registrere arbeidsordre og aktivitet i etterkant

 1. Trykk på Timeføring.
 2. Trykk på den dagen du ønsker å registrere på og deretter på +.
 3. Trykk på arbeidsordre/aktivitet. Velg arbeidsordre/aktivitet fra listen. Eller søk opp arbeidsordre ved å søke på navn eller kode på arbeidsordren og velg aktivitet.

Se film om hvordan du bruker aktivitetsregistrering i appen (YouTube)

Registrere arbeidstid med QR-kode
Hva betyr fargene i kalenderen?

Lysegrønn farge betyr at du har jobbet mindre enn planlagt arbeidstid. 

Rød farge betyr at du mangler registrering i kjernetiden. Dette gjelder kun for de som har kjernetid. Unntak er de som jobber deltid i prosent av en arbeidsplan eller de som har delvis permisjon/sykemelding. 

Fravær og ferie

Sykefravær

 • Egenmelding: Du registrerer egenmeldinger under fraværssøknad.
 • Lege, tannlege eller syk deler av dag: Du registrerer lege/tannlege eller syk del av dag under arbeidstid på nett eller under timeføring i appen.
 • Sykemelding: Sykemelding kan du ikke registrere selv. Den må du sende til lederen din.
Registrere fravær og ferie

Ny fraværssøknad eller egenmelding

 1. Trykk på + i fraværssøknader.
 2. Trykk på fraværstype og velg en av typene.
 3. Trykk på fra dato og velg dato.
 4. Trykk på til dato og velg dato.
 5. Trykk eventuelt på fra tid og til tid og legg inn tidspunkt.
 6. Skriv eventuelt inn en kommentar.
 7. Trykk på send.

Endre fraværssøknad

 1. Trykk på den fraværssøknaden du ønsker å endre på.
 2. Trykk på rediger.
 3. Endre fraværstype, dato og/eller tid. Du kan også legge til en ny kommentar.
 4. Trykk på send.

Slette fraværssøknad

 1. Trykk på den fraværssøknaden du ønsker å slette.
 2. Trykk på søppelbøtten.
 3. Trykk ja på kontrollspørsmålet.

Se film som viser hvordan du sender fraværssøknad på mobil (YouTube)

Oversikt over fleksitid og feriedager

Fleksitid, overtid og reisetid

Det finner du under tidssaldo. De heter saldo fleksitid og saldo reisetid/overtid. Saldoene oppdateres hver natt og vises i timer og minutter. Detaljer for fleksitid, overtid og reisetid finner du ved å trykke på ikonet øverst til høyre i tidssaldo.

Forskjellen på saldo fleksitid og avspasering fleksitid

Saldo fleksitid viser plusstiden du har opparbeidet deg.

Du kan avspasere plusstimer (hele og halve dager) tilsvarende i alt 24 hele dager pr. kalenderår. Avspasering fleksitid viser hvor mange dager du har igjen.

Tidsinformasjon

Tidsinformasjon er en oversikt over tiden du har registrert per måned.

 1. Trykk på tidssaldo i hovedmenyen.
 2. Trykk på ikonet i øverst til høyre. 
 3. Trykk på den måneden du ønsker å se på. Tidsinformasjon vises.
 4. Bruk fingrene på skjermen for å zoome og flytte bildet.
 5. Du kan laste ned tidsinformasjonen ved å trykke på ikonet for last ned (pil ned).

Feriedager til gode 

Du finner feriedagene dine under tidssaldo. Du kan trykke på ferie for å se mer informasjon. 

Bruk av tidssaldoene

 1. Trykk på tidssaldo i hovedmenyen.
 2. Trykk på avspasering fleksitid, velferdspermisjon, sykt barn m. m. for å se hvilken måned det er brukt av kvoten.
 3. Trykk på månedene for å se dato.

Se film som viser hvordan du ser fleksitid, overtid og reisetid i appen (YouTube)

Overføre feriedager

Reiseregning og utgifter

Opprette en reiseregning

Registrere en reiseregning

 1. Trykk på + i reiseregning.
 2. Legg inn dato og tid for reisestart og reiseslutt.
 3. Legg inn formål (obligatorisk). Velg land hvis reisen ikke er i Norge. Legg inn sted (sted blir synlig i listen over reiseregninger).
 4. Endre eventuelt regulativ.
 5. Legg eventuelt til nytt reisemål.
 6. Skriv eventuelt kommentar.
 7. Trykk på refusjoner i menyen. Reiseregningen lagres som utkast.
 8. Endre eventuelt kostnadstilordning.
 9. Hvis du har rett på kostgodtgjørelse, trykker du på kostgodtgjørelse. Huk av for kostgodtgjørelse. Kryss av for de måltidene du har fått dekket på reisen og eventuelt endre tidspunkt. Trykk på ok. Les mer om hvordan du registrerer kostgodtgjørelse og påbegynt døgn.
 10. Registrer eventuelt nattillegg.
 11. Registrer eventuelt kilometergodtgjørelse. Se film om hvordan du kan bruke elektronisk karttjeneste i appen for å beregne kjørelengde (Youtube).
 12. Kompensasjonstillegg beregnes automatisk på bakgrunn av antall timer i utlandet. Hvis du har registrert reisemål i både Norge og utlandet og oppholdet i Norge varer i mer enn 12 timer, må du ta stilling til følgende avhukingsboks: «Jeg har ikke hatt oppdrag i Norge på vei til eller fra utenlandsoppholdet» for riktig beregning av antall kompensasjonstillegg.
 13. Legg eventuelt til utgiftsposter (eventuelt med vedlegg).
 14. Hvis du har brukt et kredittkort som er registrert i dine personopplysninger, kan du få opp transaksjoner fra kredittkortet direkte inn i reiseregningen ved å trykke på ikonet til høyre (tre vertikale prikker).
 15. Trykk eventuelt på vedlegg i menyen og legg til vedlegg.
 16. Trykk på ikonet for lagre (diskett). Reiseregningen lagres som utkast. Du kan fortsette å registrere reiseregningen på et senere tidspunkt.
 17. Trykk på send for å sende inn reiseregningen. Trykk på send inn.

Se video om hvordan du registrerer en reiseregning i DFØ-appen (YouTube).

Endre, slette eller kopiere en reiseregning

Endre en reiseregning

 1. Trykk på reiseregningen for å redigere. Hvis du har sendt reiseregningen til godkjenning, må du trykke på rediger.
 2. Registrer endringene.
 3. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reiseregningen som utkast eller på send for å sende inn reiseregningen.

Slette en reiseregning

Du kan bare slette reiseregninger som ikke er utbetalt.

 1. Åpne reiseregningen.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på slett.
 4. Trykk på ok. Reiseregningen slettes.

Kopiere en reiseregning

 1. Trykk på den reiseregningen du ønsker å kopiere.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på lag kopi.
 4. Velg ny startdato og gjør nødvendige endringer på reiseregningen.
 5. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reiseregningen som utkast eller på send dersom du er ferdig og ønsker å sende den til godkjenning og utbetaling.
Registrere utgiftsrefusjon (utlegg for arbeidsgiver)

Du bruker utgiftsrefusjon når du har hatt utlegg for arbeidsgiver, som for eksempel for kontorrekvisita eller frimerker. Det samme gjelder for reiserelaterte utgifter som for eksempel pass, visum o.l.

Utgifter du har hatt som er dine egne, som skal lønnsinnberettes og som arbeidsgiver skal dekke, som for eksempel fri avis, treningsavgift og mobiltelefon/internett, må du registrere i e-skjema på nett, i selvbetjening for ansatte.

Registere en utgiftsrefusjon

 1. Trykk på + i utgiftsrefusjon.
 2. Legg inn dato og formål (obligatorisk).
 3. Endre eventuelt kostnadstilordning.
 4. Legg til en eller flere utgiftsposter.
 5. Hvis du har brukt et kredittkort som er registrert i dine personopplysninger, kan du få opp transaksjoner fra kredittkortet direkte inn i reiseregningen ved å trykke på ikonet til høyre (tre vertikale prikker).
 6. Trykk på vedlegg i menyen og legg til vedlegg.
 7. Trykk på ikonet for lagre (diskett). Utgiftsrefusjonen lagres som utkast. Du kan fortsette å registrere utgiftsrefusjonen på et senere tidspunkt.
 8. Trykk på send for å sende inn utgiftsrefusjonen. Trykk på send inn.

Slette en utgiftsrefusjon

Utgiftsrefusjoner som ikke er utbetalt kan slettes.

 1. Åpne utgiftsrefusjonen.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på slett.
 4. Trykk på OK. Utgiftsrefusjonen slettes.

Kopiere utgiftsrefusjon

 1. Trykk på den utgiftsrefusjonen du ønsker å kopiere.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på "lag kopi".
 4. Velg ny startdato. Gjør andre endringer.
 5. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre utgiftsrefusjonen som utkast eller på send for å sende inn utgiftsrefusjonen.

Legge til utgiftsposter

 1. Trykk på "legg til ny utgiftspost".
 2. Trykk på utgiftstype og velg utgiftstype.
 3. Fyll inn andre felter (noen er obligatoriske) og trykk ok.
 4. Gjenta for å legge til flere utgiftsposter.

Slette en utgiftspost

 1. Trykk på utgiftsposten du skal slette.
 2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).
 3. Trykk på ok.
Registrere godtgjørelse (utgifter som arbeidsgiver skal dekke)

Dette bruker du når du har hatt egne utgifter som arbeidsgiver skal dekke og som skal lønnsinnberettes. For eksempel fri avis, treningsavgift, mobiltelefon eller internett.

 1. Trykk på godtgjørelse i hovedmenyen.
 2. Trykk på + for å lage et nytt skjema.
 3. Legg inn formål (obligatorisk).
 4. Endre eventuelt kostnadstilordning.
 5. Trykk på + Legg til ny godtgjørelse.
  1. Trykk på Beskrivelse. Skriv inn beskrivelse av godtgjørelsen og trykk på OK.
  2. Trykk på dato og velg dato i kalenderen.
  3. Trykk på lønnart. Søk etter lønnart (med navn eller nummer) og/eller velg lønnart i listen.
  4. Fyll inn beløp eller antall eller antall og sats.
  5. Trykk på OK.
 6. Gjenta eventuelt steg 5 for å legge inn flere godtgjørelser i skjemaet.
 7. Skriv eventuelt kommentar.
 8. Trykk eventuelt på vedlegg i menyen og legg til vedlegg.
 9. Trykk på ikonet for lagre (diskett). Skjemaet lagres som utkast. Du kan fortsette å registrere skjemaet på et senere tidspunkt.
 10. Trykk på SEND. Trykk på Send inn for å sende inn skjemaet.

Se video som viser hvordan du registrerer godtgjørelse i DFØ-appen (Youtube).

Redigere godtgjørelsen

Du kan redigere godtgjørelsen før den har blitt godkjent.

 1. Trykk på godkjennelsen du vil endre
 2. Gjør endringene og trykk OK øverst til høyre
 3. Trykk på lagre-ikonet (illustrasjon av en diskett øverst til høyre) for å lagre endringene
Legge til vedlegg

Legge til vedlegg ved å ta bilde med telefonens kamera

 1. Trykk på vedlegg i menyen i reiseregningen eller utgiftsrefusjonen. Du kan også legge til vedlegg på en utgiftspost.
 2. Trykk på "nytt vedlegg".
 3. Trykk på "ta bilde" for å ta et bilde med telefonens kamera.
 4. Svar ok på "DFØ vil ha tilgang til kameraet". (Gå til innstillinger på telefonen for å slå tilgangen av eller på på et senere tidspunkt.)
 5. Ta bilde. Trykk på "Use Photo". Eller trykk på "Retake" for å ta nytt bilde.
 6. Trykk på filnavn. Skriv inn navn og trykk på ok.
 7. Trykk ok. Vedlegget lagres. (Hvis du ikke er koblet til wifi, får du spørsmål om du ønsker å laste opp vedlegg over mobilnettverk.)

Legge til vedlegg ved å laste opp en fil som ligger på telefonen

 1. Trykk på vedlegg i menyen i reiseregningen eller i utgiftsrefusjonen. Du kan også legge til vedlegg på en utgiftspost.
 2. Trykk på "nytt vedlegg".
 3. Trykk på «velg eksisterende».
 4. Velg ønsket fil. På iPhone er det kun mulig å velger bilder som ligger på kamerarullen (på grunn av en begrensning i iOS). På Android kan du velge blant alle filer på telefonen.
 5. Svar ok på "DFØ vil ha tilgang til bildene dine". (Gå til innstillinger på telefonen for å slå tilgangen av eller på på et senere tidspunkt.)
 6. Velg fil.
 7. Trykk på filnavn. Skriv inn navn og trykk på ok.
 8. Trykk på ok. Vedlegget lagres. (Hvis du ikke er koblet til Wi-Fi får du spørsmål om du ønsker å laste opp vedlegg over mobilnettverk.)

To tips

 • Ta gjerne ett bilde per kvittering.
 • Du kan åpne en PDF-fil på telefonen og ta skjermbilde av den.

Slette et vedlegg

 1. Trykk på vedlegget.
 2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).
 3. Trykk på ok.

Slette et vedlegg til en utgiftspost

Du må slette hele utgiftsposten, du kan ikke bare slette vedlegget.

 1. Trykk på utgiftsposten.
 2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).
 3. Trykk på ok.

Se på et vedlegg

 1. Trykk på vedlegget. Vedlegget vises hvis det er et bilde.
 2. Hvis du ikke kan se vedlegget, trykk på ikonet for last ned (pil ned).
 3. Hvis ikke telefonen selv velger app, velg hvilken app du vil bruke for å laste ned vedlegget til. Eventuelt må du laste ned enn app for dette (for eksempel Adobe Acrobat på iPhone). Vedlegget vises.
 4. Trykk på Tilbake til DFØ.

Legge til kredittkortbilag

 1. Trykk på "legg til ny utgiftspost".
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på "tilgjengelige kredittkortbilag".
 4. Velg transaksjon.
 5. Endre eventuelt utgiftstype.
 6. Fyll eventuelt ut tilleggsfelter.
 7. Endre eventuelt til et lavere beløp.
 8. Trykk ok.
 9. Trykk ok.
 10. Gjenta for flere kredittkortbilag.
Se utbetalinger

Se hva du har fått utbetalt og når

 1. Trykk på utbetaling i hovedmenyen.
 2. Trykk på reise og utgift.
 3. Her finner du reisesøknader, reiseregninger og utgiftsrefusjoner som er utbetalt. Du ser også hvilket beløp som er utbetalt når.
 4. Trykk på den du ønsker å se på. Slippen vises. Det er alltid den siste versjonen av slippen som vises.

Se hva som kommer til å bli utbetalt

 1. Trykk på reiseregningen, utgiftsrefusjonen eller reisesøknaden du vil se på.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på vis slipp. Da får du opp en forhåndsvisning av hva du kommer til å få utbetalt.
Registrere flere reisemål, godtgjørelser, kostnadstilordning og utgifter

Legge til nytt reisemål

 1. Trykk på reiserute i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på legg til nytt reisemål. Reisemål 2 vises i reiseregningen.
 3. Legg inn formål, avreisedato og avreisetid fra forrige reisemål, land, sted og eventuelt regulativ.
 4. Gjenta punkt 2 og 3 for å legge til flere reisemål.

Registrere kostgodtgjørelse

 1. Trykk på refusjoner i menyen.  
 2. Trykk på kostgodtgjørelse.
 3. Huk av for kostgodtgjørelse.
 4. Kryss av for de måltidene du har fått dekket på reisen og endre eventuelt tidspunkt.
 5. Trykk på ok.

Endre kostnadstilordning

 1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på kostnadstilordning generelt.
 3. Trykk på det øverste feltet der det står 100,00 % og legg inn endringene. Du endrer kostnadstilordning for hele reisen. Hvis du skal fordele kostnadstilordning på reisen prosentvis, må du endre andelen.
 4. Trykk på "fordel på flere" for å fordele kostnadstilordningen prosentvis.

Det er også mulig å endre kostnadstilordning for en utgiftspost.

Registrere nattillegg

 1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på nattillegg.
 3. Huk av for de nettene du skal ha nattillegg.
 4. Trykk ok.

Registrere kilometergodtgjørelse

 1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på kilometergodtgjørelse.
 3. Trykk på "legg til ny distanse".
 4. Fyll ut feltene. 
 5. Trykk ok. Trykk eventuelt på legg til ny distanse og gjenta.
 6. Trykk ok.

Tromsø har en egen sats for kilometergodtgjørelse. For Tromsø, velg Land = Norge, Tromsø.

Legge til utgiftsposter

 1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på "legg til ny utgiftspost".
 3. Trykk på utgiftstype og velg utgiftstype.
 4. Fyll inn andre felter (noen er obligatoriske, du får feilmelding hvis du ikke fyller ut) og trykk ok.
 5. Legg eventuelt til vedlegg.
 6. Gjenta for å legge til flere utgiftsposter.

Slette en utgiftspost

 1. Trykk på utgiftsposten du skal slette.
 2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).
 3. Trykk på ok.
Sende reisesøknad og søke om forskudd

Se film som viser hvordan du sender en reisesøknad på mobil (YouTube)

Registrere en reisesøknad

 1. Trykk på + i reisesøknad.
 2. Legg inn dato og tid for reisestart og reiseslutt.
 3. Legg inn formål (obligatorisk). Velg land hvis reisen ikke er i Norge. Legg inn sted (obligatorisk).
 4. Legg eventuelt til nytt reisemål.
 5. Skriv eventuelt kommentar.
 6. Trykk på estimerte kostnader i menyen. Reisesøknaden lagres som utkast.
 7. Endre eventuelt kostnadstilordning.
 8. Legg inn estimerte kostnader (obligatorisk).
 9. Kryss eventuelt av på egen bil/leiebil og business-/førsteklasse for godkjenning av transportmiddel.
 10. Registrer eventuelt forskudd. Endre eventuelt valuta og legg inn beløp.
 11. Last opp eventuelle vedlegg til reisesøknaden.
 12. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reisesøknaden som utkast eller på send og send inn for å sende inn reisesøknaden.

Endre en reisesøknad

 1. Trykk på reisesøknaden.
 2. Trykk på rediger.
 3. Registrer endringene.
 4. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reisesøknaden som utkast eller på send og send inn for å sende inn reisesøknaden.

Slette en reisesøknad

Reisesøknader som ikke er utbetalt kan slettes.

 1. Åpne reisesøknaden.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på slett.
 4. Trykk på ok. Reisesøknaden slettes.

Kopiere en reisesøknad

 1. Trykk på den reisesøknaden du ønsker å kopiere.
 2. Trykk på avbryt hvis reisesøknaden har blitt konvertert til reiseregning.
 3. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 4. Trykk på lag kopi.
 5. Velg ny startdato. Gjør andre endringer.
 6. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reisesøknaden som utkast eller på send og send inn for å sende inn reisesøknaden.

Konvertere en reisesøknad eller et forskudd til en reiseregning

 1. Trykk på den reisesøknaden/det forskuddet du ønsker å konvertere.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på konverter til reiseregning.
 4. Endre dato osv.
 5. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reiseregningen som utkast eller på send og send inn for å sende inn reiseregningen.

Endre eller slette forskudd

Forskudd som er lagret kan ikke endres/slettes. Du kan legge inn forskudd med negativt beløp.

Du finner forskudd i listen over reisesøknader.

Registere en reiseregning på grunnlag av en reisesøknad/et forskudd

 1. Trykk på + i reiseregning.
 2. Velg «Konverter godkjent reisesøknad». (Du får kun opp valget «Konverter godkjent reisesøknad» hvis du har en reisesøknad/et forskudd som er godkjent (og postert) og hvor startdato har passert dagens dato.)
 3. Du får opp en liste over godkjente reisesøknader/forskudd. Velg reisesøknad/forskudd du ønsker å konvertere til reiseregning.
 4. Fyll ut reiseregningen. Noen felter er fylt ut, disse kan endres ved behov. Trekk for utbetalt forskudd finner du nederst på refusjoner.
 5. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reiseregningen som utkast eller på send for å sende inn reiseregningen.

Dine innstillinger og opplysninger

Innkurv

Nye oppgaver i min innkurv

 1. En rød sirkel på ikonet for innkurv indikerer at du har oppgave(r) i innkurven.
 2. Trykk på Innkurv.
 3. Trykk på oppgaven (reiseregning/utgiftsrefusjon/reisesøknad) du har fått i retur. Oppgaveinformasjon vises. Les kommentar fra godkjenner om hvorfor oppgaven er sendt i retur.
 4. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
 5. Gjør korrigeringer.
 6. Eventuelt trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre som utkast.
 7. Trykk på send for å sende inn på nytt.

Se video som viser hvordan du bruker innkurv for ansatte (YouTube)

Kontaktinformasjon

Registrere nytt bankkontonummer

 1. Trykk på mine opplysninger og bank.
 2. Trykk på hovedbankforbindelse.
 3. Trykk på rediger.
 4. Trykk på kontonummer.
 5. Skriv inn nytt kontonummer. Trykk på ok.
 6. Hvis du vil, kan du endre til en annen dato lenger frem i tid.
 7. Trykk på lagre.

Registrere en egen bankkonto for utbetaling av reiseregning og utgiftsrefusjon

 1. Trykk på mine opplysninger og bank.
 2. Trykk på + legg til nytt konto-/kortnummer.
 3. Velg reiseutgifter.
 4. Trykk på kontonummer.
 5. Skriv inn kontonummer og trykk på ok.
 6. Gyldig fra vil vise dagens dato. Hvis lønnskjøring er påbegynt vil en endring av bankkonto vise den 1. i måneden etter. Du kan endre til en dato lenger frem i tid.
 7. Trykk på lagre.

Endre bankkonto for utbetaling av reiseregning og utgiftsrefusjon

 1. Trykk på mine opplysninger og bank.
 2. Trykk på reiseutgifter.
 3. Trykk på rediger.
 4. Trykk på kontonummer.
 5. Skriv inn kontonummeret og trykk på ok.
 6. Gyldig fra vil vise dagens dato. Hvis lønnskjøring er påbegynt vil en endring av bankkonto vise den 1. i måneden etter. Du kan endre til en dato lenger frem i tid.
 7. Trykk på lagre.

Slette bankkonto 

 • Hovedbankforbindelse kan ikke slettes.
 • Kontakt arbeidsgiver for sletting av bankkonto for utbetaling av reiseregning og utgiftsrefusjon.

Registrere eller endre utenlandsk bankkontonummer

 • Kontakt arbeidsgiveren din hvis du vil registrere eller endre et utenlandsk kontonummer.
Ekstra skattetrekk

Registrere ekstra skattetrekk

 1. Trykk på Ekstra skattetrekk.
 2. Trykk på + tegnet oppe til høyre eller trykk direkte på måneden du ønsker at trekket skal starte.
 3. Velg start- og sluttmåned for ekstra skattetrekk. 
 4. Oppgi beløpet du vil bli trukket pr. måned. Selv om dette er et trekk, skal det ikke registreres med negativt fortegn.
 5. Trykk ok oppe til høyre.
 6. Bekreft ved å trykke «send inn».

Endre ekstra skattetrekk

 1. Trykk på Ekstra skattetrekk.
 2. Trykk på måneden du ønsker å endre trekket.
 3. Endre til ønsket beløp.
 4. Trykk ok oppe til høyre.
 5. Bekreft ved å trykke «send inn».

Stoppe/slette ekstra skattetrekk

Du kan slette et ekstra skattetrekk dersom det ikke er foretatt lønnsberegning for den eller de månedene du ønsker å slette trekket for.

 1. Trykk på Ekstra skattetrekk.
 2. Trykk på måneden du ønsker å stoppe ekstra skattetrekk.
 3. Trykk på søppelbøtten oppe til høyre.
 4. Bekreft ved å trykke «send inn».

eller

 1. Trykk på Ekstra skattetrekk.
 2. Trykk på søppelbøtten oppe til høyre.
 3. Velg startmåned og sluttmåned for når du ikke ønsker ekstra skattetrekk.
 4. Trykk ok oppe til høyre.
 5. Bekreft ved å trykke «send inn».

Du kan også registrere skattetrekk for neste år. Tidligste startmåned er da januar neste år.

Se video som viser hvordan du registrerer ekstra skattetrekk i DFØ-appen (Youtube)

Familiemedlemmer og kontaktperson

Du kan registrere, endre og slette familiemedlemmer og kontaktperson under Mine opplysninger.

Registrere et familiemedlem

 1. Trykk på mine opplysninger og familie/kontaktperson.
 2. Trykk på + legg til familie/kontaktperson.
 3. Velg type familie/kontaktperson.
 4. Fyll ut feltene. Fornavn og etternavn er obligatorisk.  For barn er også fødselsdato obligatorisk.
 5. Hvis familiemedlemmet er kontaktperson ved nødstilfeller, hak av for det.
 6. Trykk på lagre.

Husk at du må registrere barn for å kunne registrere fravær med sykt barn.

Endre registrert familie/kontaktperson

 1. Trykk på mine opplysninger og familie/kontaktperson.
 2. Trykk på det familiemedlemmet/den kontaktpersonen du ønsker å endre.
 3. Trykk på rediger.
 4. Fyll ut feltene. Velg gyldig fra dato.
 5. Trykk på lagre.

Slette registrert familie/kontaktperson

 1. Trykk på mine opplysninger og familie/kontaktperson.
 2. Trykk på det familiemedlemmet/den kontaktpersonen du ønsker å slette.
 3. Trykk på søppelbøtten.
 4. Trykk ok på meldingen.
Kredittkort

Registrere et kredittkort
Du kan kun registrere kredittkort hvis din arbeidsgiver har bedriftsavtale. Når du har registret kredittkort, kan du hente transaksjoner fra kredittkortet inn i reiseregning/utgiftsrefusjon.

 1. Trykk på mine opplysninger og bank.
 2. Trykk på + legg til nytt konto-/kortnummer.
 3. Velg kredittkort.
 4. Trykk på type og velg type kredittkort.
 5. Trykk på kortnummer og skriv inn nummeret uten mellomrom. Trykk på ok.
 6. Trykk på lagre.

Endre et kredittkort

 1. Trykk på bank.
 2. Trykk på det kredittkortet du ønsker å endre.
 3. Trykk på rediger.
 4. Trykk på kortnummer og skriv inn nummeret uten mellomrom. Trykk på ok.
 5. Trykk på lagre.

Slette et kredittkort

 1. Trykk på bank.
 2. Trykk på registrert kredittkort du ønsker å slette.
 3. Trykk på søppelbøtten.
 4. Trykk ok på meldingen.
Større tekst i appen

For å få større tekst, gå til Innstillinger → Tekststørrelse. Velg Stor størrelse.

Bytte virksomhet

Bytte virksomhet når du er logget inn

 1. Trykk på Logg ut.
 2. Velg virksomhet fra listen.
 3. Tast PIN-kode.

Første gang du logger inn i en ny virksomhet i appen

Hvis du har fått bruker i en ny virksomhet, må du logge inn med ID-porten på nytt for at den nye virksomheten blir synlig i appen.

 1. Trykk på Logg ut.
 2. Trykk på Har du glemt PIN-koden?
 3. Trykk på Logg inn via ID-porten. 
 4. Logg inn via ID-porten. Du vil se en liste over virksomhetene, men kan ikke velge fra listen. Du blir logget inn i en av virksomhetene.
 5. Trykk på Logg ut.
 6. Velg virksomhet fra listen.
 7. Tast PIN-kode.
Lønnsslipp
 1. Trykk på utbetaling i hovedmenyen. Lønnsslipper vises fra to dager før utbetalingsdag.
 2. Trykk på den lønnsutbetalingen du ønsker å se på. Lønnsslippen vises.
 3. Trykk på ikonet for last ned (pil ned) hvis du vil lagre lønnsslippen på mobilen din.

Godkjenne

Godkjenne en eller flere fraværssøknader

Godkjenne en fraværssøknad

 1. Trykk på fraværssøknaden. Se eventuelt på kommentar fra ansatt.
 2. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «søkers tidssaldo» eller «søkers øvrige fraværssøknader». Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 3. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 4. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknaden godkjennes.

Godkjenne flere fraværssøknader om gangen

 1. Trykk på ikonet for merk (firkanter med hake i).
 2. Velg de fraværssøknadene du ønsker å godkjenne.
 3. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 4. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknadene godkjennes.
Avvise en fraværssøknad
 1. Trykk på fraværssøknaden.
 2. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «søkers tidssaldo» eller «søkers øvrige fraværssøknader». Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 3. Skriv eventuelt inn en kommentar i feltet for kommentar nederst i fraværssøknaden.
 4. Trykk på ikonet for avvis (buet pil mot venstre).
 5. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknaden avvises. Den ansatte må enten slette fraværssøknaden, eller endre fraværssøknaden og sende den inn på nytt.
Se søkerens tidssaldo og andre fraværssøknader

Se søkers tidssaldo

 1. Trykk på fraværssøknaden til en søker.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Velg «søkers tidssaldo». Søkers tidssaldo vises.
 4. Trykk på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 5. Behandle fraværssøknaden.

Se søkers øvrige fraværssøknader

 1. Trykk på fraværssøknaden til en søker.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Velg «søkers øvrige fraværssøknader». Søkers øvrige fraværssøknader vises.
 4. Trykk på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 5. Behandle fraværssøknaden.
Behandle eller videresende overtid og reisetid

Behandle overtid/reisetid

 1. Trykk på oppgaven «behandle overtid/reisetid».
 2. Velg ansatt.
 3. Huk av for de postene du skal godkjenne eller huk av for den ansatte (alle poster for den ansatte hukes av).
 4. Eventuelt trykk på ikonet for meg (tre vertikale prikker) og velg kostnadstilordning for å endre kostnadstilordningen.
 5. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 6. Velg godkjenn på kontrollspørsmålet. Postene godkjennes.
 7. Huk eventuelt av for de postene du skal avvise.
 8. Trykk på ikonet for avvis (stoppskilt).
 9. Velg avvis på kontrollspørsmålet. Postene avvises.
 10. Gjenta for neste ansatte.

Videresende overtid/reisetid

 1. Trykk på oppgaven «behandle overtid/reisetid».
 2. Velg ansatt.
 3. Huk av for de postene du skal videresende eller huk av for den ansatte (alle poster for den ansatte hukes av).
 4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 5. Velg videresend.
 6. Søk etter navn eller brukernavn.
 7. Velg person du skal videresende til.
 8. Velg OK på spørsmålet. Postene videresendes.
Godkjenne reiseregning, reisesøknad eller utgiftsrefusjon

Godkjenne en reiseregning, reisesøknad eller utgiftsrefusjon

 1. Trykk på oppgaven du vil godkjenne. Oppgaveinformasjon vises.
 2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
 3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 4. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 5. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Oppgaven godkjennes.

Godkjenne en godtgjørelse

 1. Trykk på innkurv.
 2. Trykk på Behandle godtgjørelser.
 3. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 4. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Oppgaven godkjennes.
Sende i retur for korrigering

Sende en reiseregning, reisesøknad eller utgiftsrefusjon i retur

 1. Trykk på oppgaven du vil sende i retur. Oppgaveinformasjon vises.
 2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
 3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 4. Trykk på ikonet for retur (buet pil mot venstre).
 5. Skriv inn årsak for retur.
 6. Trykk på OK. Oppgaven sendes i retur.

Sende en godtgjørelse i retur for korrigering

 1. Trykk på innkurv.
 2. Trykk på Behandle godtgjørelser.
 3. Skriv inn årsak for retur i kommentarfeltet.
 4. Trykk på ikonet for retur (buet pil mot venstre).
 5. Trykk på OK. Oppgaven sendes i retur.
Videresende oppgave
 1. Trykk på oppgaven. Fraværssøknader kan ikke videresendes.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Velg videresend.
 4. Søk etter navn eller brukernavn.
 5. Velg person du skal videresende til.
 6. Velg OK på spørsmålet. Oppgaven videresendes.
Avvise en reisesøknad
 1. Trykk på reisesøknaden. Oppgaveinformasjon vises.
 2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
 3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 5. Velg avvis.
 6. Skriv inn årsak for avslag.
 7. Trykk på OK. Reisesøknaden avvises. Den ansatte må slette reisesøknaden.
Tilordne en oppgave til meg
 1. Oppgaver som ligger i innkurven til flere godkjenner 1 har i oppgavelisten et ikon (to mennesker) som viser dette.
 2. Trykk på ikonet for merk (firkanter med hake i).
 3. Velg reiseregningen/utgiftsrefusjonen du vil tilordne til deg.
 4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 5. Velg «tilordne til meg». Ikonet blir grått med et kryss foran. Oppgaven ligger nå kun i din innkurv.

For å oppheve tilordning gjør du det samme, men velger «opphev tilordning». Krysset foran ikonet forsvinner. Oppgaven er nå synlig i de andre godkjennerens innkurv igjen.

Registrere stedfortredergodtgjørelse
Tilsetting og arbeidskontrakt

Filmer som viser hvordan du bruker appen

Søke om fravær (1:46)
Registrere arbeidstid (1:03)

Se flere filmer om DFØ-appen på Youtube:

Feil i appen?

Ta skjermbilde og beskriv hva du gjorde før feilen oppstod. Meld feilen internt i din virksomhet, eller ta kontakt med oss direkte på telefon 406 34 021 eller e-post lonn@dfo.no.

Du kan sende e-post til DFØ kundesenter direkte fra DFØ-app. Velg Hjelp – Send inn en feil eller en tilbakemelding. Da får vi også systemdata som gjør det lettere å løse problemet.

 • Er appen treg? Forsøk å slå av wifi, og bruk heller mobilt nettverk (3G/4G)
 • Har du problemer med tidsvelgeren, gå til Innstillinger → Tidsvelger og velg tidshjul.
 • Feil 03 og 06? På iPhone: gå til Innstillinger → Safari → Tøm logg og nettsteddata. På Android: Gå til Settings → Apps → DFØ → Storage → CLEAR DATA. Forsøk deretter å logge deg på igjen.
Oppdatert: 6. mai 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord