Modulene i DFØ HR

DFØ HR bruker det skybaserte HR-systemet SAP SuccessFactors som har moduler for blant annet rekruttering, medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling.

SAP SuccessFactors har et komplett sett med tett integrerte modulbaserte løsninger som vi skal bruke i DFØ HR (et felles HR-system for staten)

HR-kjerne

HR-kjerne med SAP SuccessFactors blir grunnsteinen i DFØ HR. Den samler alle relaterte og relevante data ett sted og sikrer en trygg og god brukeropplevelse.

HR-kjerne vil danne grunnlag for arbeidsflyt og god prosesshåndtering på tvers av øvrige moduler. Det er basert på denne modulen vi sikrer dataflyt mellom HR-systemet og SAP lønn, samt integrasjon mellom øvrige applikasjoner.

Systemet gir enkel tilgang og oversikt over organisasjonen på både person-, stillings- og organisasjonsenhetsnivå. Oversikten er hele tiden oppdatert, og ved datostyring kan ulike roller se endringer fram og tilbake i tid.

Rekruttering

Rekrutteringsmodulen dekker hele rekrutteringsprosessen. Den har blant annet funksjonalitet som lar utvalgte roller opprette stillinger og iverksette rekrutteringsprosessen direkte fra organisasjonskartet. 

Videre vil systemet gi funksjonalitet for å ivareta både utforming og utlysning av stillingsannonse, seleksjon og intervju av kandidater, samt elektronisk oversendelse av arbeidsavtale og overføring til lønnssystemet. 

Rekrutteringsmodulen vil ivareta håndtering som er spesiell for staten, som blant annet offentlig og utvidet søkerliste og innstillingsprosessen. 

Modulen lar involverte parter i rekrutteringsprosessen samhandle via digitale brukervennlige flater som sikrer en god kandidat- og sluttbrukeropplevelse.

Onboarding

I modulen Onboarding vil den nyansatte, ledere og HR få systemstøtten de trenger for å få en god oppstart. Den gir blant annet mulighet til å skrive korte velkomsttekster. 

I tillegg vil:

  • Ledere kunne få en sjekkliste for ting som må gjøres for at den nyansatte skal bli tatt imot på en god måte, som for eksempel å bestille nødvendig utstyr, tildele fadder og invitere til introduksjonsmøter.
  • Nyansatte enkelt få tilgang via mobiltelefon eller nettbrett og har oversikt over egen profil, informasjon om fadder og andre anbefalte personer.
  • HR kunne definere kortsiktige mål og enkelt holde oversikt over oppgaver med hjelp av status og varslingsfunksjonalitet i systemet.

Læring

Læringsmodulen vil med integrasjon mot virksomhetsplattformen gi funksjonalitet til å blant annet utarbeide sammensatte læringsløp.

Kursadministratorer kan enkelt tildele obligatorisk opplæring til de ansatte på grunnlag av parametere som den ansattes rolle, organisatorisk tilhørighet, og erfaring. 

For kurs og sertifiseringer som må fornyes kan selve fornyingen settes opp automatisk, og både ledere og HR vil få full oversikt over sertifiseringer som er i ferd med eller har utløpt.

Medarbeiderutvikling

I modulen Medarbeiderutvikling får du verktøy for å følge opp medarbeidere og ledere gjennom hele medarbeideråret. Modulen inneholder systemstøtte for blant annet medarbeidersamtaler og prøvetidssamtaler.

Medarbeidersamtalen kan bestå av flere elementer, som å sette mål på kort og lang sikt, kompetansevurdering, tilbakemeldinger samt andre diskusjonspunkter om arbeidsmiljø og utvikling. Leder og medarbeider vil få varsler med påminnelser når det er tid for gjennomføring av henholdsvis medarbeidersamtaler og prøvetidssamtaler. 

I tillegg vil man få funksjonalitet for tilbakemeldinger og kontinuerlig oppfølgning av medarbeidere. Både HR og leder vil til en hver tid ha tilgang til rapporter og status for gjennomføring av ulike aktiviteter på et aggregert nivå.

Oppdatert: 15. januar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.