DFØ HR – felles HR-system for staten

DFØ HR er et HR-system som skal føre til at HR-avdelinger i staten blir mer datadrevne. Digital systemstøtte vil også bidra til å effektivisere HR-prosessene, slik at de ansatte får bedre tid til kjerneoppgavene.

Oppdatert

Om DFØ HR

DFØ HR er et helhetlig, modulbasert system som dekker hele medarbeiderens livsløp og støtter virksomhetens HR-prosesser. Det skal gi støtte innenfor følgende områder: HR-kjerne, rekruttering, ombordstigning for nyansatte, prestasjon og mål, læring, samt utvikling og etterfølgerplanlegging.

HR-kjerne utgjør grunnsteinen i DFØ HR. Den samler alle relaterte og relevante data ett sted og sikrer en god prosesshåndtering på tvers av øvrige moduler. Basert på denne modulen sikrer vi dataflyt mellom de ulike modulene i HR-systemet og eksisterende lønnssystem, samt øvrige applikasjoner.

Les mer om modulene i DFØ HR.

Skybasert HR-system

DFØ HR skal være integrert med SAP lønn, og i tillegg kunne integreres med andre systemer (inkludert Virksomhetsplattformen). DFØ har inngått en avtale med konsultselskapet Itelligence for å implementere det skybaserte HR-systemet SAP SuccessFactors. 

Et skybasert system gir større muligheter for utvikling med kontinuerlige systemoppgraderinger som gjør at du får tilgang til den nyeste funksjonaliteten.

Fordeler med DFØ HR

DFØ HR vil være en frivillig tjeneste for kundene våre. DFØ HR skal blant annet bidra til:

  • stordriftsfordeler og effektiv ressursbruk
  • å redusere manuelt arbeid og frigjøre tid for å arbeide med mer verdiskapende aktiviteter
  • å gjøre staten til en mer attraktiv arbeidsgiver gjennom gode rekrutteringsprosesser
  • mer fornøyde ansatte gjennom bedre informasjonsflyt, tilgjengelighet og kvalitet i HR-prosessene 

Se opptak av webinar med presentasjon om det nye HR-systemet 26. oktober 2020 (YouTube).

Hør podkast om hvordan et HR-system kan støtte deg som HR-medarbeider (Soundcloud)

Video fra webinar om systemet

Dette gjør vi i prosjektet

SAP SuccessFactors er et fleksibelt system med store muligheter for tilpasning til egne behov. Vi vil konfigurere det slik at det i så stor grad som mulig dekker behovene for HR-prosesser i staten og ivaretar statlig regelverk. Dermed vil vi få en utgave av systemet som er tilpasset offentlig forvaltning og som statlige virksomheter kan ta i bruk. Vi konfigurerer systemet i tett samarbeid med utvalgte kunder som bidrar med god faglig kompetanse innen HR.

I første fase vil vi konfigurere modulene for HR-kjerne og rekruttering. I tillegg vil vi sette opp tekniske integrasjoner mot blant annet SAP lønn. Deretter vil vi gå videre med å konfigurere de øvrige modulene, slik at vi får opp en statlig versjon av hele SuccessFactors som vil kaller DFØ HR.

Når kommer DFØ HR?

Vi kommer til å arbeide med å konfigurere HR-kjerne og rekruttering og å sette opp den tekniske arkitekturen frem til første kvartal 2021. Deretter vil vi gå videre med å konfigurere de resterende modulene. Vi har som mål å ha konfigurert alle moduler innen sommeren 2021. Utrulling av systemet vil deretter starte i gang for de første kundene i løpet av høsten 2021.

Etter hvert vil vi komme med mer detaljert informasjon om når dere kan forvente å ta modulene i bruk, hva det vil innebære for den enkelte virksomheten og hvor mye det koster.

Demo av systemet

Foreløpig har vi ikke en fullverdig demo for DFØ HR, men vi ser frem til å kunne presentere systemet i løpet av våren.

Implementering av DFØ HR

Å ta i bruk DFØ HR vil kreve et eget implementeringsprosjekt for å sikre særskilte behov for den enkelte virksomhet og for at det blir en vellykket utrulling. 

Et implementeringsprosjekt drives av dedikert prosjektleder fra DFØ, men vil kreve ressurser, innsikt og kompetanse fra kunden for å få definert en god løsning. 

Intern koordinering og endringsledelse anbefaler vi at dere håndterer internt.

Kostnader

DFØ HR vil leveres med modulen HR kjerne og integrasjon mot SAP lønn som en grunnpakke og dette er en forutsetning for effektiv bruk av systemet på tvers av de funksjonelle modulene. HR-kjerne er derfor omtalt som en grunnpakke i løsningen fra DFØ.

I tillegg til grunnpakken, kan man velge å kjøpe til ytterligere moduler ut fra hva virksomheten har behov for og til definerte priser.

Kostnadsmodellen vil bestå av følgende kostnadselementer:

Implementering

  • Implementeringsprosjektet nevnt over vil ha en egen pris og denne varierer ut fra hvilke moduler man implementerer. DFØ vil bistå med teknisk oppsett, opplæring og gjennomgang av systemet og rådgivning rundt endringsledelse som kreves.

Lisenser

  • Hver modul i HR-systemet har en årlig lisenspris per ansatt. Man betaler kun for de modulene man har tatt i bruk.

Drift og forvaltning

  • DFØ vil i tillegg ta betalt for drift og forvaltning av systemet for å sikre at løsningen alltid er tilgjengelig og oppdatert, og for kundetjeneste og support av systemet.

Endelig kostnadsmodell er ikke klar enda og prisene vil bli presentert på et senere tidspunkt.

Informasjon om prosjektet

Vi vil holde dere oppdatert på fremdriften i prosjektet på denne nettsiden. Hvis du vil vite mer eller har spørsmål om prosjektet, send en e-post til hr-utredning@dfo.no.

Kontaktinfo

Hvis du vil vite mer eller har spørsmål om DFØ HR, send en e-post til hr-utredning@dfo.no eller kontakt prosjektleder:

Fant du det du lette etter?