Presisering av «dag» i «Særavtale om økonomisk vilkår ved endret tjenestested» §3

Regulativene som er knyttet til særavtale §3 Skifte av tjenestested og bopel, endres på grunnlag av nye avklaringer med KDD.

Viser til tidligere utsendte kundenotat 61/2022 Endring av regulativ knyttet til «Særavtale om økonomisk vilkår ved endret tjenestested» hvor det ble informerte om at «dag» i §3 skal tolkes som «døgn».

Vi har hatt ytterligere avklaringer med Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). KDD presiserer at «dag» skal forstås som «dag» og ikke «døgn», og legger til at det er arbeidsgiver som organiserer arbeidsoppgaver og arbeidstiden, og avgjør også om det er en “dag” som det skal gis dekning for.

På bakgrunn av denne presiseringen har vi besluttet å endre de regulativene som er knyttet til særavtalens §3 tilbake til forståelsen av «dag». KDD presiserer at særavtalen ikke definerer ordlyden «dag» noe ytterligere.

DFØ har på bakgrunn av dette og for å legge til rette for digitaliseringsvennlig løsning for brukerne, besluttet å endre reiseregulativene til at sannsynliggjorte utgifter til kost med inntil kr 227 pr dag vil bli gitt fra og med 6 timer.

Endringen vedrører følgende reiseregulativ:

  • Regulativ D: >28d Hotell
  • Regulativ L: >28d Hybel u/kok,Pensj/Brakke
  • Regulativ M: >28d Hybel/Leil m/kok, Privat
  • Regulativ V: Pendler Hyb/Leil/Priv >28d

Endringen vil gjelde fra og med 01.01.2023 og vil vises i systemet f.o.m fredag 12. mai, og beregnes korrekt for reiser som er med på reisekjøringer etter systemoppgraderingen.

“Særavtale om økonomisk vilkår ved endret tjenestested” gjelder i Norge, reiser i utlandet blir derfor ikke påvirket av endringen.

Om arbeidsgiver vurderer at det ikke kan gis dekning etter avtalens §3 for en eller flere dager på reisen til en ansatt, må ansatt huke av for alle måltidsfradrag på de aktuelle dagene på reiseregningene for at sannsynliggjorte utgifter til kost ikke skal bli utbetalt disse dagene.

Tidligere utbetalte reiseregninger i 2023 vil bli re-kalkulert og de som har fått for lite utbetalt iht. den nye presiseringen, vil få etterbetalt differansen på reisekjøring natt til 9. juni, med utbetaling 13. juni.

Publisert: 12. mai 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.