12/2019 Endringer i systemløsningen til hovedlønn mars

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v, siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Reiseadministrasjon

Det er opprettet nye lønnarter i reise:

  • REPR Representasjon, lønnart 5078
  • XVAS Vaskeri m/25% mva, lønnart 5041
  • XVKT Verktøy, materiell, m/25% mva, lønnart 5045

Alle utgiftstypene er tilgjengelig i utgiftsrefusjon. XVAS og XVKT er også tilgjengelig for innenlandsreiser.

Ta kontakt med DFØ dersom dere ønsker å ta i bruk utgiftstypene.

Lønnsadministrasjon

Korrigering av forskuddstrekk i 2019

Vi har tatt kontakt med skatteetaten for å forsøke å finne en løsning på hvordan korrigering av forskuddstrekk på tvers av måneder kan gjennomføres i praksis.

Inntil videre må korrigering av forskuddstrekk behandles som forklart i kundenotat 8/2019. Melding vedrørende kontroll om positivt forskuddstrekk er innført hver måned og disse må følges opp i kontrollperioden.

Forbedret oppryddingsjobb for maksdato – datotype CO og CA i Infotype 0041

Fra 1. mars er oppryddingsjobben for datotypene CO Maksdato Nav syk og CA Maksdato syk overst – i Infotype 0041 – endret til å kontrollere om ansatte har vært uten sykdom i IT2001 i 26 uker.

  • Programmet lager nytt datobrudd i IT0041 for ansatte som har vært uten sykdom i 26 uker – hvor .
  • Programmet vil kjøre den 1 hver måned.
  • Rapport Yhr_Maksdato gir oversikt over ansatte med maksdato.

Forbedret YHR_LOENNART_EKSKL – Deaktivering av lønnarter i selvbetjening

Det er lagt inn mulighet for å deaktivere/aktivere for ansatte og/eller eksterne.

Dette gjelder for de lønnartene som er gyldig for både ansatte og eksterne.

Det er egne knapper i menyen for å aktivere og deaktivere for ansatte og eksterne.

For eksempel:

  • lønnart 1206 Godtgj.ferieber er deaktivert for både ansatte og eksterne
  • lønnart 1218 Honorar er deaktivert for eksterne

I tillegg er det åpnet for å deaktivere Tidlønnarter ( for ansatt)

Nye lønnarter/mottakernøkler

IT0014 – Faste tillegg og trekk

IT0057 – Medlemskap

Endring av lønnarter/mottakernøkler

IT0015 – Variable tillegg

Rapporter

Det pågår for tiden et arbeid med forbedring av ytelser i SAP. Det er gjort endringer på YWF_VIS_SKJEMA for å redusere mengden data som systemet henter ved enkelte søk i rapporten.

Dette gjelder da søk på for eksempel, firmakode, skjematype eller status som ikke er knyttet mot et spesifikt sekvensnummer. Tidligere har søket gått i gjennom alle historiske skjema i den aktuelle virksomheten. Vi legger nå inn en begrensning på 6 måneder for denne typen varianter av søk.

Det er fortsatt mulig å gjøre historiske søk ved å benytte «CUS&OPAL-varianter.

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 4. mars 2019, se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?