Endring i "Tilleggsfelt Lønn/Akademikere" i infotype 0001

DFØ fjerner tre verdier i "Tilleggsfelt Lønn/Akademikere".

Tre verdier skal fjernes i "Tilleggsfelt Lønn/Akademikere" i infotype 0001. I denne sammenheng vil DFØ endre alle ansatte som har andre verdier enn "blank" og "Akademiker pr startdato for nåværende Hovedtariffavtale". Endringen gjelder fra 01.05.2023. DFØ foretar endringene på vegne av alle kunder. Dette arbeidet vil starte fra og med 27.09.2023.

Vi viser til informasjon som ble sendt i kundenotat i april, se utdraget under:

Tilleggsfelt Lønn/Akademikere feltet i infotype 0001

Per nå finnes det fem valg i tilleggsfeltet for Lønn/Akademikere i infotype 0001 "Plass i organisasjonen" i SAP.

Skjermbilde fra SAP
Skjermbilde av tilleggsfeltet Lønn/Akademikere i infotype 0001 i SAP.

Tilleggsfeltet Lønn/Akademikere ble opprettet da Akademikerne fikk egne tariffavtale. Dette for å kunne få riktige forslagslønnarter i infotype 0008 "Grunnlønn". I forbindelse med ny Hovedtariffavtale (HTA) fra 01.05.2022, ble det endret på hvilket av avtaleområdet de uorganiserte følger. Tidligere fulgte uorganiserte LO/YS/Unio avtaleområdet. Nå følger de uorganiserte det hovedtariffområdet som dekker flest årsverk i den enkelte virksomhet.


DFØ har derfor kommet frem til at det kun er behov for å beholde to valg i tilleggsfeltet:

  • «Akademiker pr startdato for nåværende Hovedtariffavtale.»
    • Dette skal velges for alle som følger Akademiker/Unio avtaleområdet per nåværende avtale. Navn på denne vil bli endret til «Følger Akad/Unio avtaleomr. Per nåværende HTA (73)»
  • «Blank»
    • Dette skal velges for alle andre (LO/YS avtaleområdet, og andre).


De tre siste valgene ("Akademiker fra annen fagforening innm. etter startdato HTA", "Akademiker fra uorganisert innmeldt etter startdato HTA" og "Akademiker meldt ut etter startdato for HTA") vil bli avgrenset.

Skjermbilde fra SAP.
Skjermbilde av valgene som vil bli avgrenset i tilleggsfeltet Lønn/Akademikere i infotype 0001 i SAP.

DFØ ber alle kunder om å starte å kun bruke de to valgene som skal benyttes videre. Det vil komme informasjon når endringen er på plass i SAP.

EksempelLøsning
Uorganisert melder seg inn i fagforening etter startdato for HTANår en uorganisert (som per nå følger LO/YS avtaleområdet) melder seg inn i en fagforening til Akademiker eller Unio avtaleområdet etter oppstart HTA, velges «Følger Akad/Unio avtaleomr. Per nåværende HTA (73)» (tidligere «Akademiker pr startdato for nåværende Hovedtariffavtale») fra den datoen ansatt er meldt inn.
Ansatt melder seg ut av fagforening tilknyttet YS (følger LO/YS avtaleområdet)Ansatt er bundet av LO/YS avtaleområdet per 01.05.2022-30.04.2024, men melder seg ut av sin fagforening tilknyttet YS. Utmeldingsdato er 01.04.2023.

Det er ingen endring i tilleggsfeltet Lønn/Akademiker i infotype 0001, denne skal fortsatt være «blank». Det er først når man vet hvilket avtaleområde den ansatte skal følge ved neste HTA 2024, at man skal gjøre endring.
Ansatt melder seg ut av fagforening tilknyttet Akademikerne, og inn i en fagforening tilknyttet LO (følger Akademiker/Unio avtaleområdet)Ansatt er bundet av Akademiker/Unio avtaleområdet per 01.05.2022-30.04.2024. Ansatt melder seg ut av fagforening tilknyttet Akademikerne per 30.04.2023. Ansatt melder seg inn i fagforening tilknyttet LO per 01.05.2023.

I dette tilfellet blir det ingen endring i tilleggsfeltet Lønn/Akademiker i infotype 0001. «Akademiker pr startdato for nåværende Hovedtariffavtale» (etter navneendring: «Følger Akad/Unio avtaleomr. Per nåværende HTA (73)») skal fortsatt brukes. Det er først når man vet hvilket avtaleområde den ansatte skal følge ved neste HTA 2024, at man skal gjøre endring.
Eksempler på bruk av Tilleggsfelt Lønn/Akademikere feltet i infotype 0001
Publisert: 21. september 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.