Årsregnskapsrapportene er oppdatert

Vi har lagt ut oppdaterte rapporter for årsregnskap i regnskapssystemet Unit4 ERP. Rapportene fyller ut årsregnskapet basert på informasjon fra regnskapet. Dere kan benytte rapportene som grunnlag for årsregnskapet som skal avlegges for 2022.

Årsregnskapsrapportene er oppdatert for kunder med følgende tilknytningsform og føringsprinsipp:

  • Bruttobudsjetterte virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet
  • Bruttobudsjetterte virksomheter som fører regnskapet etter SRS
  • Nettobudsjetterte virksomheter

Hjelp til å utarbeide årsregnskapet

Rapportmalene henter tall fra regnskapet i Unit4 ERP og er ment som et hjelpemiddel når dere utarbeider årsregnskapet. Det kan oppstå avvik mellom tallene som kommer fram i rapporten og det som er bokført i regnskapet. Det er viktig at dere alltid kontrollerer tallene før dere bearbeider rapporten videre. Tilsvarende er det viktig at dere vurderer behovet for tilleggsinformasjon slik at årsregnskapet gir et dekkende bilde av virksomhetens disponible bevilgninger og av regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld.


Om hjelpearket saldobalanse

Årsregnskapsrapportene inneholder et saldobalanse-hjelpeark. Hjelpearket inngår ikke som en del av årsregnskapet og dere må huske å slette denne arkfanen før innlevering.

Mer informasjon om delårs- og årsregnskapet

Her kan du lese mer om hvordan dere tar ut rapporten fra regnskapssystemet.
Det er deres eierdepartement som fastsetter hvilke krav og frister som gjelder for rapportering av årsregnskapet.

Dersom dere oppdager feil i årsregnskapsrapporten eller har noen spørsmål eller tips til forbedringer kan dere gjerne ta kontakt med oss.

Publisert: 26. januar 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord