Verdien av et statistisk liv (VSL)

Her finner dere informasjon og veiledning til hvordan regne ut verdien av et statistisk liv (VSL).

I Finansdepartementets rundskriv R-109/21 er verdien av et statistisk liv (VSL) satt til 30 millioner 2012-kroner. Dette tallet skal realprisjusteres i henhold til utviklingen i brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger. 

For historisk utvikling skal dere bruke faktisk utvikling slik den er beregnet av SSB.

For fremtidig utvikling skal veksten i BNP per innbygger fra siste tilgjengelige perspektivmelding legges til grunn. Perspektivmeldingen 2021 angir en fremtidig vekst i BNP per innbygger på 0,9 prosent frem til og med 2060.

For inneværende år skal veksten i BNP per innbygger fra siste tilgjengelige perspektivmelding legges til grunn, som over. I tillegg må verdiene omgjøres til løpende priser og må derfor justeres med anslag for konsumprisindeksen (KPI) fra SSB. Anslaget for KPI finner vi i tabellen som publiseres sammen med med SSBs konjunkturtendenser. Faktiske tall vil bli lagt ut når disse er klare fra SSB.   

I tabellen under har vi hentet BNP per innbygger for perioden 2012–2022 og regnet ut tilhørende VSL:

  2022* 2021** 2020** 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
BNP, kroner per innbygger 809.047 765.836

633.965

666.334

669.043

624.484 591.684 599.467 611.359 604.552 590.617
Indeks 1,370 1,297 1,073 1,1282 1,1328 1,0573 1,0018 1,015 1,0351 1,0236 1,0000
VSL (mill. NOK) 41,09 38,90 32,20 33,85 33,98 31,72 30,05 30,45 31,05 30,71 30,00

De nyeste tallene for BNP og KPI finner dere på SSBs nettsider.

*Verdiene er foreløpige og basert på Finansdepartementets anslag for fremtidig vekst i BNP per innbygger og SSBs anslag for konsumprisindeksen (KPI). 

**Verdiene er foreløpige fra SSB.

Under finner du vår veileder i samfunnsøkonomisk analyse, der vi gir veiledning om verdien av liv og helse. 

Se også utdrag fra brev mellom Finansdepartementet og DFØ for mer utfyllende informasjon om blant annet utregning av indeks.

Oppdatert: 27. juni 2022

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord