Verdien av et statistisk liv (VSL)

Her finner dere informasjon og veiledning til hvordan regne ut verdien av et statistisk liv (VSL).

Oppdatert |Se de siste endringene

I Finansdepartementets rundskriv R-109/14 er verdien av et statistisk liv (VSL) satt til 30 millioner 2012-kroner. Dette tallet skal realprisjusteres i henhold til utviklingen i brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger. 

For historisk utvikling skal dere bruke faktisk utvikling slik den er beregnet av SSB.

For fremtidig utvikling skal veksten i BNP per innbygger fra siste tilgjengelige perspektivmelding legges til grunn. Perspektivmeldingen 2021 angir en fremtidig vekst i BNP per innbygger på 0,9 prosent frem til og med 2060.

For inneværende år skal veksten i BNP per innbygger fra siste tilgjengelige perspektivmelding legges til grunn, som over. I tillegg må verdiene omgjøres til løpende priser og må derfor justeres med anslag for konsumprisindeksen (KPI) fra SSB. Anslaget for KPI finner vi i tabellen som publiseres sammen med med SSBs konjunkturtendenser. Faktiske tall vil bli lagt ut når disse er klare fra SSB.   

I tabellen under har vi hentet BNP per innbygger for perioden 2012–2021 og regnet ut tilhørende VSL:

De nyeste tallene for BNP og KPI finner dere på SSBs nettsider.

*Verdiene er foreløpige og basert på Finansdepartementets anslag for fremtidig vekst i BNP per innbygger og SSBs anslag for konsumprisindeksen (KPI). 

**Verdiene er foreløpige fra SSB.

Under finner du vår veileder i samfunnsøkonomisk analyse, der vi gir veiledning om verdien av liv og helse. 

Se også utdrag fra brev mellom Finansdepartementet og DFØ for mer utfyllende informasjon om blant annet utregning av indeks.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om VSL, send en e-post til postmottak@dfo.no.

Vi behandler spørsmål så raskt som mulig, og normalt innen 3 uker.

Du kan eventuelt ta direkte kontakt med:

Fant du det du lette etter?