Verdien av et statistisk liv (VSL)

Her finner dere informasjon og veiledning til hvordan regne ut verdien av et statistisk liv (VSL).

I Finansdepartementets rundskriv R-109/21 er verdien av et statistisk liv (VSL) satt til 30 millioner 2012-kroner. Dette tallet skal realprisjusteres i henhold til utviklingen i brutto nasjonalprodukt (BNP) per innbygger. 

For historisk utvikling skal dere bruke faktisk utvikling slik den er beregnet av SSB.

For fremtidig utvikling skal veksten i BNP per innbygger fra siste tilgjengelige perspektivmelding legges til grunn. Perspektivmeldingen 2021 angir en fremtidig vekst i BNP per innbygger på 0,9 prosent frem til og med 2060.

For inneværende år skal veksten i BNP per innbygger fra siste tilgjengelige perspektivmelding legges til grunn, som over. I tillegg må verdiene omgjøres til løpende priser og må derfor justeres med anslag for konsumprisindeksen (KPI) fra SSB. Anslaget for KPI finner vi i tabellen som publiseres sammen med med SSBs konjunkturtendenser. Faktiske tall vil bli lagt ut når disse er klare fra SSB.   

I tabellen under har vi hentet BNP per innbygger og regnet ut tilhørende VSL:

ÅrBNP, kroner
per innbygger
IndeksVSL (mill. NOK)
2023**1 087 6721,83054,89
2022*1 043 6681,75652,67
2021799 4971,34540,35
2020643 4781,08332,48
2019672 5891,13233,95
2018673 3131,13333,98
2017629 7371,05931,78
2016595 1001,00130,04
2015603 1301,01530,44
2014615 4391,03531,06
2013608 3141,02330,70
2012594 4081,0030,00

De nyeste tallene for BNP og KPI finner dere på SSBs nettsider.

**Verdiene er foreløpige og basert på Finansdepartementets anslag for fremtidig vekst i BNP per innbygger og SSBs anslag for konsumprisindeksen (KPI). 

*Verdiene er foreløpige fra SSB.

Under finner du vår veileder i samfunnsøkonomisk analyse, der vi gir veiledning om verdien av liv og helse. 

Se også utdrag fra brev mellom Finansdepartementet og DFØ for mer utfyllende informasjon om blant annet utregning av indeks.

Oppdatert: 15. desember 2023

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.