Hvordan organisere utredningsarbeidet?

Arbeidet med utredningen kan organiseres på mange måter.

Ved mindre utredninger er det ofte nok at en saksbehandler i ansvarlig virksomhet gjennomfører utredningen. Større analyser vil gjerne kreve et bredt sammensatt utredningsteam. Relevant kompetanse er samfunnsøkonomisk metodekompetanse, juridisk kompetanse, teknisk kompetanse, sektorkompetanse, prosjektledelse m.m. Ved også å involvere berørte parter tidlig, kan dere få flere innspill om blant annet hva som er problemet og hvilke alternative tiltak som er relevante. Dette vil øke kvaliteten på utredningen. Instruksens tydelige krav om tidlig involvering av berørte parter, er også et viktig bidrag til å fremme samhandling på tvers i forvaltningen.

Eksempler på organisering av arbeidet kan være:

  • Interne arbeidsgrupper med eventuelt ekstern referansegruppe
  • Interdepartemental arbeidsgruppe med eventuell ekstern arbeidsgruppe
  • Bruk av forskningsinstitutt eller konsulenthus
  • Offentlige utredningsutvalg
  • Spesialutvalg for EØS- eller Schengensaker

Husk å sette av tilstrekkelig med tid og ressurser til utredningsarbeidet. Det bør gjøres et forarbeid for å finne ut hvor grundig utredningen bør være, hvem som skal involveres og hvilke beslutningsprosesser resultatene av utredningen skal tas inn i. Les mer om hvor grundig du skal utrede.

Sjekkliste ved utarbeidinger av statlige tiltak

Vi har laget en sjekkliste for det du må huske på ved utredning av statlige tiltak. Sjekklisten skal gi statlige virksomheter en bedre forståelse for hvordan de kan jobbe med utredninger i praksis.  Les mer i sjekkliste ved utredninger av statlige tiltak.

Bestille en utredning

I flere tilfeller er det relevant å bestille utredningen eller den samfunnsøkonomiske analysen fra eksterne tilbydere. Utredningsinstruksen skal følges også ved utredninger som gjennomføres på oppdrag for statlige forvaltningsorganer. Som bestiller legger du viktige premisser for hvilken kvalitet det til slutt blir på utredningen.  Les mer om hvordan bestille en utredning.

Les mer i veileder til utredningsinstruksen

Veilederen til utredningsinstruksen gir en god og konsis beskrivelse av hele utredningsprosessen og vi anbefaler at dere bruker denne aktivt i arbeidet med utredningen.

Oppdatert: 11. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.