Omstilling i staten

Omstilling dreier seg om endring av endringsprosesser, virkemidler, organisering, bemanning og kompetanse.

Oppdatert

De vanligste formålene med omstilling er å:

  • effektivisere ressursbruk (kostnadseffektivisering).
  • forbedre måloppnåelse (formålseffektivisering).
  • imøtekomme brukerbehov.

Disse formålene er til dels overlappende og til dels kan de komme i strid med hverandre.

Ulike nivåer på omstilling

Det er stor forskjell på omstillinger når det gjelder nedslagsfelt, og de kan foregå på tre ulike nivåer:

  • Nasjonalt overgripende omstilling, som for eksempel et mål om å digitalisere offentlig sektor, utflytting av statlige arbeidsplasser eller kommunereform. Dette er krevende tverrgående prosesser som ikke har en klar eier. En hovedutfordring er å forankre eierskap og forpliktelse til omstillingsprosessene i alle departementsområder.
  • Omstilling i hele eller deler av en sektor, som for eksempel politireformen og NAV-reformen. Også dette er komplekse prosesser der det ofte viser seg krevende å få forståelse og tilslutning til omstillingsprosessen på tvers av ulike forvaltningsnivåer eller organisatoriske og geografiske skillelinjer.
  • Omstilling i en enkelt etat eller virksomhet, som for eksempel modernisering av Lånekassen eller Statsbygg med alt det har av konsekvenser for organisering, arbeidsprosesser og kompetansebehov

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?