Årsoppgjøret i staten 2019

Her finner dere skjemaene departementene skal benytte ved årsoppgjøret i staten for året 2019.

Oppdatert

Nedenfor finner dere en oversikt over de skjemaene og oppgavene som inngår i årsrapporteringen fra departementene. Hvert enkelt skjema er beskrevet i Finansdepartementets rundskriv R-8/2019. Eventuell tilleggsinformasjon og maler som skal benyttes i rapporteringen finner dere egne lenker til under hvert skjema og oppgave.

Skjemaene lastes ned og lagres før de benyttes i rapporteringen. De blå feltene skal fylles ut av departementene, mens de øvrige feltene er til bruk for DFØ. For å gjøre utfyllingen av skjemaene enklere er det lagt til merknader eller beskrivelser på cellene som skal fylles ut. I tillegg finner dere eksempler på ferdig utfylte skjemaer.

Ferdig utfylte skjemaer og eventuelle signerte følgebrev sendes elektronisk til statsregnskap@dfo.no.

Skjema for årsavslutningen 2019

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
  • Hanne Markussen, fagansvarlig: 915 71 339
  • Hans Mjøen: 932 42 768
  • Nasrin N. Sharif: 473 68 960
  • Kristin Hjertholm: 926 16 585
Fant du det du lette etter?