Mål- og resultatstyring

Her får du oversikt over DFØs fagstoff om mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring (MRS) er et grunnleggende prinsipp i statlig styring, som retter oppmerksomheten mot de positive effektene vi ønsker å se for brukere og samfunn.

Oppdatert

Her kan du lese hva DFØ og økonomiregelverket legger i mål- og resultatstyring som metode og styringsprinsipp i statlig styring, og hvilke krav som gjelder. I tillegg får du et innblikk i hvorfor MRS er valgt som styringsprinsipp, og i likheter og forskjeller mellom MRS, tillitsbasert styring og New Public Management.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?