Innledning

Oppdatert

Er vi på trygg grunn?

Alle statlige virksomheter med utgifter eller inntekter over 300 millioner kroner skal vurdere om de bør etablere en internrevisjon. Fristen for den aller første vurderingen var 1. mai 2016. I 2020 er det krav om å vurdere bruk av internrevisjon på nytt. Virksomheter som ikke allerede har etablert eller besluttet å etablere en internrevisjon skal, i henhold til rundskriv R-117, nemlig vurdere behovet regelmessig og minst hvert fjerde år, eller ved vesentlige endringer i risikobildet eller virksomheten for øvrig.

Denne veiledningen gir en innføring i hva internrevisjon er i en statlig sammenheng og hvordan du kan gjennomføre og dokumentere selve vurderingen.

I denne veiledningen gis det ikke veiledning om etablering og innretning av internrevisjon. Les mer om DFØs veiledning om innretning av internrevisjon

Fant du det du lette etter?