Innledning

Er vi på trygg grunn?

Alle statlige virksomheter med utgifter eller inntekter over 300 millioner kroner skal vurdere om de bør etablere en internrevisjon. Fristen for den aller første vurderingen var 1. mai 2016. I 2020 er det krav om å vurdere bruk av internrevisjon på nytt. Virksomheter som ikke allerede har etablert eller besluttet å etablere en internrevisjon skal, i henhold til rundskriv R-117, nemlig vurdere behovet regelmessig og minst hvert fjerde år, eller ved vesentlige endringer i risikobildet eller virksomheten for øvrig.

Denne veiledningen gir en innføring i hva internrevisjon er i en statlig sammenheng og hvordan du kan gjennomføre og dokumentere selve vurderingen.

I denne veiledningen gis det ikke veiledning om etablering og innretning av internrevisjon. Les mer om DFØs veiledning om innretning av internrevisjon

Oppdatert: 13. oktober 2020

Veileder: Trenger vi internrevisjon?

Innledning

Er vi på trygg grunn?

Leseveiledning

Hvordan lese denne veiledningen

Innhold i del 1

Innhold i del 2

Del 1: Hva er internrevisjon?

Hva er internrevisjon?

Definisjon av internrevisjon

Bekreftelsestjenester og rådgivningstjenester

Internkontroll i internrevisjonen

Revisjon på operasjonelt og strategisk nivå

Internrevisjonens rolle og plassering i virksomheten

Førstelinjekontroll

Andrelinjekontroll

Tredjelinjekontroll

Fjerdelinjekontroll

Standarder for internrevisjon

Ulike modeller for internrevisjon

Hva er spesielt med internrevisjon i staten?

Hvordan sikre internrevisjonen uavhengighet av virksomhetsleder, eventuelt styre og departement?

Hvilke krav stilles til internrevisjon i statlige virksomheter?

Krav om å vurdere bruk av internrevisjon

Krav til innretning av internrevisjon i statlige virksomheter

Hvilke kriterier skal inngå i vurderingen?

Relevante kriterier

Kvaliteten på styring og kontroll

Del 2: Hvordan gjennomføre en vurdering?

Innhold

Steg 1: Beskrive behov og utfordringer

To hovedspørsmål

Steg 2: Identifisere relevante tiltak

Kjøpe inn objektive og uavhengige revisjoner

Forbedringer i første- og andrelinjen

Avhengig av behov og utfordringer

Modeller for internrevisjon

Steg 3: Identifisere, verdsette og sammenstille nytte- og kostnadsvirkninger av tiltak

Mulige nyttevirkninger av internrevisjon

Mulige kostnadsvirkninger av internrevisjon

Steg 4: Vurdering av usikkerhet

Typiske forhold som kan påvirke nytten av internrevisjon

Typiske forhold som kan påvirke kostnaden ved internrevisjon

Steg 5: Gi en samlet totalvurdering

Avslutning

Vedlegg

Sjekkliste for vurdering av behovet for en internrevisjonsfunksjon

Sjekklisten er delt inn i to hovedspørsmål

Slik kan du gå frem for å få et bedre grunnlag for å besvare spørsmålene i sjekklisten:

Fordeler og ulemper ved ulike modeller for internrevisjon

Modell 1 – Egen organisatorisk enhet med fast ansatte revisorer

Modell 2 – Ansatt revisjonssjef med team fra egen virksomhet

Modell 3 – Ansatt revisjonssjef som kjøper eksterne tjenester

Modell 4 – Felles internrevisjonsfunksjon på tvers av likartede virksomheter

Modell 5 – Full outsourcing

Kombinasjon av modellene

Skriv ut / lag pdf av veileder

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord