Veiledning til internrevisjon

Her finner du veiledning enten dere skal vurdere å bruke internrevisjon, eller har bestemt dere for å etablere en internrevisjon. Et minikurs gir en innføring, og veilederne gir svar på hva en internrevisjon er i statlig sammenheng, hvordan gjennomføre en vurdering og hvordan etablere en internrevisjon.

Trenger vi en internrevisjon?

Veiledning for statlige virksomheter som skal vurdere å etablere en internrevisjon

Alle statlige virksomheter med utgifter eller inntekter over 300 millioner kroner skal vurdere om de bør etablere en internrevisjon.

Dette minikurset gir en innføring i hva internrevisjon er i en statlig sammenheng og hvordan du kan gjennomføre og dokumentere selve vurderingen. Minikurset tar utgangspunkt i rundskrivet Internrevisjon i statlige virksomheter (R-117) fra Finansdepartementet.

Skal du holde en presentasjon om dette temaet i din virksomhet? 

Da kan du laste ned en standardpresentasjon som du kan tilpasse til ditt behov. 

Innretning av internrevisjon i statlige virksomheter

Veiledning for statlige virksomheter som skal etablere en internrevisjonsfunksjon

Finansdepartementets rundskriv R-117 stiller krav til henholdsvis å vurdere bruk av internrevisjon (punkt 4) og innretning av internrevisjon for de som beslutter å etablere (punkt 5). Denne veiledningen handler om innretning av internrevisjon.

Veiledning til praktisk internrevisjon

DFØ har ingen veiledere i praktisk internrevisjon. Bruk av IIA-standardene vil for de fleste statlige virksomheter være et hensiktsmessig førstevalg og disse gir noe veiledning i praktisk internrevisjon.

På IIAs globale nettside finner du til en hver tid oppdaterte standarder og tilhørende implementation and supplemental guidance.

IIAs globale nettside

Internrevisjonen kan bruke andre anerkjente internrevisjonsstandarder enn IIA-standardene hvis den mener de er mer passende ut fra virksomhetens egenart og behov. En standard som er i bruk i Norge, er NS-EN ISO 19011 Retningslinjer for revisjon av styringssystemer.

Denne standarden brukes typisk av internrevisjoner i virksomheter som har en teknisk rettet (ingeniør-)virksomhet, eksempelvis i Bane Nor, Havforskningsinstituttet, Sjøfartsdirektoratet. DFØ er ikke kjent med andre alternative standarder til internrevisjon.

Mal for internrevisjonsinstruks

Internrevisjonsinstruksen er et viktig dokument som har til hensikt å tydeliggjøre roller og ansvar og sikre internrevisjonen sin uavhengighet og objektivitet, samt bidra til at funksjonen i størst mulig grad gir merverdi.

Rundskriv 117 krever at internrevisjonens mandat skal være fastsatt i instruks fra virksomhetslederen og at denne skal legge til rette for funksjonens uavhengighet og avklare ansvar og myndighet. IIA standardene stiller også krav til instruks (Egenskapsstandard 1000).

Kurs i internrevisjon

DFØ har en samarbeidsavtale med IIA Norge og kan ved behov arrangere kurs i internrevisjon for statlige virksomheter. Meld behov ved å sende en e-post til postmottak@dfo.no. 

Oppdatert: 3. februar 2023

Kontakt

Har du spørsmål om styring i staten, send en e-post til styring [at] dfo.no (styring[at]dfo[dot]no). Eller bestill et møte med oss i DFØ.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.