Følge opp og rapportere

Oppfølging og rapportering er sentrale prosesser i økonomi- og virksomhetsstyringen.

Oppdatert

Å følge opp og rapportere faglig og økonomisk status, utvikling og prognoser gjennom året er en naturlig del av økonomi- og virksomhetsstyringen på mange nivåer i virksomheten. Regnskapsrapporteringen hver måned er en del av det, og i tillegg må man ha en rapportering på de faglige resultatene. Det er viktig å se fag og økonomi i sammenheng når du følger opp og rapporterer.

Hensikten er å fremskaffe styringsinformasjon om resultater, ressursbruk og måloppnåelse. Virksomheten kan med denne informasjonen sikre at de holder seg innenfor de budsjettmessige rammene som er gitt i tildelingsbrevet, og at ressursbruken er effektiv.

Nyttige hjelpemidler

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til styring@dfo.no. Du kan også ta kontakt med:

Fant du det du lette etter?