Følge opp og rapportere

Oppfølging og rapportering er sentrale prosesser i økonomi- og virksomhetsstyringen.

Å følge opp og rapportere faglig og økonomisk status, utvikling og prognoser gjennom året er en naturlig del av økonomi- og virksomhetsstyringen på mange nivåer i virksomheten. Regnskapsrapporteringen hver måned er en del av det, og i tillegg må man ha en rapportering på de faglige resultatene. Det er viktig å se fag og økonomi i sammenheng når du følger opp og rapporterer.

Hensikten er å fremskaffe styringsinformasjon om resultater, ressursbruk og måloppnåelse. Virksomheten kan med denne informasjonen sikre at de holder seg innenfor de budsjettmessige rammene som er gitt i tildelingsbrevet, og at ressursbruken er effektiv.

Nyttige hjelpemidler

Les mer om rapportering til statsregnskapet

Les mer om årsrapportering

Les mer om økonomiinfo (verktøy for kunder hos DFØ)

Oppdatert: 23. oktober 2023

Kontakt

Har du spørsmål om styring i staten, send en e-post til styring [at] dfo.no (styring[at]dfo[dot]no). Eller bestill et møte med oss i DFØ.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.