EØS-arbeid i etatsstyringen

EØS-arbeid i etatsstyringen

Jobber du med styring eller EØS-relaterte oppgaver i et departement? Her får du hjelp til å håndtere EØS-arbeidet i etatsstyringen og i tillegg sikre en god dialog med virksomheten på veien.

EØS-illustrasjon

Departementenes underliggende virksomheter er sentrale i EØS-arbeidet i norsk forvaltning, og mange virksomheter deltar aktivt på tvers av flere faser i EØS-prosessen. Departementenes oppfølging av virksomhetenes EØS-arbeid kan derfor være utfordrende og ressurskrevende. Det enkelte departementet må vurdere behovet for oppfølging, som må tilpasses virksomhetens og saksområdets egenart, risiko og vesentlighet.

Hva ligger i begrepet «EØS-arbeid»?

EØS-arbeid brukes her som et samlebegrep for departementene og etatenes arbeid i forskjellige faser i forvaltningens EØS-arbeid, herunder deltakelse i utformingen av regelverk i EU, gjennomføring i norsk rett, fortolkning og praktisering av gjennomført EØS-regelverk, og andre EØS-relaterte oppgaver.

Anbefalinger og veiledning

Er EØS-arbeidet relevant for styringsdialogen? Hvordan bør EØS-arbeidet håndteres i styringsmøter og styringsdokumenter. Når og hvordan bør faglige diskusjoner løftes over i styringsdialogen?

Dialogverktøy

Departement og underliggende virksomhet bør ha dialog og omforent forståelse av hvordan EØS-arbeidet skal inngå i etatsstyringen, samt hvilke roller og ansvar den enkelte har. Dialogverktøyet inneholder spørsmål departement og virksomhet bør drøfte og avklare.

Eksempler på EØS-arbeid i etatsstyringen

Kontakt

Har du spørsmål om styring i staten, send en e-post til styring [at] dfo.no (styring[at]dfo[dot]no). Eller bestill et møte med oss i DFØ.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.