Dokumentasjon av regnskapsprinsipper

Årsregnskapet skal inneholde en eller flere prinsippnoter avhengig av valgt regnskapsprinsipp og tilknytningsform. Prinsippnoten(e) vil oppfylle kravet til å dokumentere regnskapsprinsipper.

Oppdatert

Virksomhetens regnskapsprinsipper skal være dokumentert og konsistent over tid. Valg av andre prinsipper enn kontantprinsippet skal skje i samråd med eget departement. Fra 1. januar 2016 er det obligatorisk å benytte de statlige regnskapsstandardene (SRS) for virksomheter som fører periodisert regnskap.

Virksomheten kan i samråd med departementet velge å føre regnskapet etter de prinsipper og standarder de selv har fastsatt. Prinsippnoten må uansett valg utformes slik at departementet, revisor eller andre eksterne parter har et grunnlag for innsyn og kontroll av hvordan regnskapet er ført. Dersom det i prinsippnoten henvises til  at det blir ført et periodisert regnskap, må virksomheten også opplyse om hvilke prinsipper de benytter. Det vil for eksempel ikke være tilstrekkelig å oppgi at “regnskapsloven følges så langt det passer”.

Vi mottar årlig rapportering fra departementene om hvilke regnskapsprinsipper som benyttes ved utarbeidelse av virksomhetsregnskapet. Statistikken over anvendte prinsipper finner dere her.

Kravene til dokumentasjon av regnskapsprinsipper finner dere i punkt 3.4.2 i Bestemmelser om økonomistyring i staten. Kravet om at årsregnskapet skal inneholde inneholde en eller flere prinsippnoter, avhengig av valgt regnskapsprinsipp og tilknytningsform, finner dere i Finansdepartementets rundskriv R-115.

Innholdsfortegnelse

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?