Oversikt over hvilke regnskapsprinsipper statlige virksomheter bruker

Statlige virksomheter kan velge å føre virksomhetsregnskapet etter kontantprinsippet eller periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS). Under finner du oversikt over anvendte regnskapsprinsipper i virksomhetsregnskapene for statlige virksomheter for det enkelte regnskapsåret.

Oppdatert

Anvendte regnskapsprinsipper i 2019

Antall virksomheter Kontantprinsippet Periodiseringsprinsippet Annet*
Departement 16 15 1 0
Ordinært forvaltningsorgan 129 106 23
0
Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter 37
1 36 0
Forvaltningsbedrift 4
1 2 1
Sum 186 123 62
1

*En forvaltningsbedrift har fått innvilget unntak fra økonomiregelverket til å føre sitt virksomhetsregnskap etter andre prinsipper enn kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS).

 • Antall virksomheterKontantprinsippetPeriodiseringsprinsippetAnnet*
  Departement161510
  Ordinært forvaltningsorgan13411123
  0
  Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter37
  1360
  Forvaltningsbedrift4
  121
  Sum19112862
  1

  *En forvaltningsbedrift har fått innvilget unntak fra økonomiregelverket til å føre sitt virksomhetsregnskap etter andre prinsipper enn kontantprinsippet og periodiseringsprinsippet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS).

Grunnlaget for oversikten

Tabellen er utarbeidet på grunnlag av rapportering fra departementene i forbindelse med årsavslutningen.

Oversikten viser kun regnskapsprinsipp ved bokføring av regnskapet. Ved rapportering til statsregnskapet benyttes kontantprinsippet og kapittel/post/artskonto, som beskrevet i Finansdepartementets rundskriv R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet.

Denne rapporteringen omfatter bare statlige forvaltningsorganer som er en del av staten som juridisk person, som beskrevet i § 2 i Reglement for økonomistyring i staten. Den omfatter ikke statsforetak, helseforetak, særlovsselskaper og andre statlige selskaper som fører sine regnskaper i henhold til annet lovverk.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
 • Grethe H. Fredriksen: 932 42 683
 • Øyvind Gravem: 982 40 951
 • Vibeke A. Fladen: 982 95 724
Fant du det du lette etter?