Vi kan ikke ta den norske tilliten for gitt

Høy tillit i befolkningen har vært en verdifull ressurs for Norge, men årene framover byr på utfordringer som kan svekke denne ressursen. Her er seks råd for å unngå at det skjer.

En kortere versjon av dette innlegget ble publisert i Dagsavisen (18.03.22) som et felles innlegg fra DFØ og OECD

I Norge er tilliten til myndighetene i verdenstoppen. Ifølge en ny OECD-rapport som støtter seg på tall fra DFØs innbyggerundersøkelse, sier åtte av ti nordmenn at de har tillit til myndighetene. Til sammenlikning er gjennom snittet i OECD-landene bare fem av ti.

I likhet med andre nordiske land har vi dessuten høy tillit til hverandre, og tillit er derfor blitt omtalt som «det nordiske gullet» av Nordisk ministerråd. Hvis vi stoler på hverandre, trenger vi færre kontrolltiltak oss imellom og i offentlig sektor. Det bidrar til effektiv ressursbruk og bedre offentlige tjenester.

Men horisonten er langt fra skyfri, ifølge OECD-rapporten. Faktisk mener under halvparten av oss at myndighetene gjør nok for å møte store framtidige utfordringer, som å håndtere klimaendringene og å sikre en bærekraftig velferdsstat når befolkingen eldes og oljeinntektene minker. Deler av befolkningen har også lavere tillit til myndighetene enn andre, for eksempel grupper med lav inntekt og utdanning.

I rapporten er det derfor seks råd for å bevare og styrke tilliten til myndighetene:

1. Mål tilliten grundig og over tid: Da kan man se hvor skoen trykker og målrette tiltak. Grupper med lavere tillit til myndighetene må også i større grad inngå i målingene.

2. Skap bedre brukeropplevelser: Én av fem innbyggere synes digitale tjenester er vanskelige å bruke. Offentlig sektor må samarbeide bedre på tvers og lytte til brukerne av tjenestene – særlig de med lave digitale ferdigheter.

3. Prioriter de store utfordringene: Offentlig sektors evne til å håndtere store framtidige utfordringer er ifølge undersøkelsen den faktoren som betyr mest for tilliten til myndighetene. Dette bør derfor ha høy prioritet i planlegging og budsjettering.

4. Vær tydelig og åpen: Klart språk og åpne beslutningsprosesser bidrar til at befolkningen forstår plikter og rettigheter og kan påvirke beslutninger.

5. Mer etikk, takk! Nordmenn flest stoler på myndighetene, men rundt fire av ti mener korrupsjon har en viss utbredelse i offentlig sektor. Det kan blant annet møtes med mer etikk-kursing av offentlig ansatte og mer åpenhet om hvordan private interesser påvirker beslutninger.

6. Vær rettferdig: Om du tror myndighetene behandler alle likt og rettferdig, avhenger blant annet av størrelsen på lommeboka og hvor sentralt du bor. Dette kan motvirkes ved å sikre mangfold blant offentlig ansatte og bruke ny teknologi for å involvere befolkningen bedre i beslutninger.

Alt dette krever mye både av politikerne og det offentlige tjenesteapparatet. Fra innbyggerundersøkelsen kan vi se at hele tre av fire er fornøyde med de offentlige tjenestene, og ifølge OECD-rapporten er dette en av hovedårsakene til at vi stoler på myndighetene. Med andre ord: gode og rettferdige tjenester er helt avgjørende for tilliten, og for å bevare «det nordiske gullet». Og det er virkelig et mål verdt å jobbe for.

Oppdatert: 21. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord