Vedlegg

Oppdatert: 23. mai 2022

Veileder: Virksomhetens gjennomføring av minikonkurranse ved avrop på rammeavtalene om betalings- og kontoholdstjenester for staten

Forord

1. Innledning

1.1. Bakgrunn

1.2. Formålet med veilederen

1.3. Aktiviteter og tidsfrister for avropsprosessen

1.4. Rammeavtalebankenes kontaktpunkter i avropsprosessen

2. Om rammeavtalene

2.1 Rammeavtalenes omfang

2.1.1. Virksomheter som har behov for å benytte betalings- og kontoholdstjenester som ikke er omfattet av rammeavtalene

2.2. Tilleggsavtalene

2.2.1. Tilleggsavtale for valutakontoer

2.2.2. Tilleggsavtaler for henholdsvis utbetalinger knyttet til statslån og betalinger knyttet til rentebytteavtaler

2.3. Rammeavtalenes varighet

2.4. Innskudd som skal holdes utenfor statens konsernkonto

3. Virksomhetens gjennomføring av minikonkurranse

3.1 Generelt om minikonkurransen

3.2. Tilgang til rammeavtalene og DFØs evalueringsmodell

3.3. Virksomhetens henvendelse til rammeavtalebankene

3.3.1. Nærmere om bruk av KGV

3.3.2. Krav til innhold i virksomhetens henvendelse til rammeavtalebankene

3.3.3. Virksomhetens produkttabell – eksempel

3.3.4. Bankenes frist til å svare på henvendelsen

3.4. Virksomhetens behandling av svar fra rammeavtalebankene

3.5. Virksomhetens tildelingskriterier ved valg av rammeavtale

3.6. Virksomhetens tildelingskriterier ved valg av tilleggsavtale for valutakontoer

3.7. Bruk av DFØs evalueringsmodell og vurdering av tildelingskriteriene

3.7.1. Vurdering med hensyn til tildelingskriteriet for pris

3.7.1.1. Beregning av transaksjonskostnader

3.7.1.2. Beregning av faste gebyrer

3.7.1.3. Beregning av vekslingsmarginer

3.7.1.4. Bruk av administrasjonsgebyr ved bankbytte

3.7.1.5. Oppsummering estimerte kostnader

3.7.2. Vurdering av kvalitet

3.7.2.1. Vekting av underliggende kriterier i evalueringsmodellen

3.7.2.2. Beregning av poeng for underliggende kriterier

3.7.3. Samlet vurdering av kvalitet og pris

3.8. Avtale med flere banker

3.9. Valg av bank og avslutning av avropsprosessen

3.9.1. Anskaffelsesprotokoll

3.9.2. Meddelelse om valg av rammeavtalebank

3.9.3. Avslutning av avropsprosessen

3.9.4. Offentlighet

4. Utfylling av avropsskjemaer

4.1 Avropsskjema

4.2. Hvem som foretar avrop

4.3. Omtale av de enkelte punktene i malene for avrop

4.4. Oppfølging av avropet på rammeavtale

4.5. Endringer av et foretatt avrop

5. Bytte av rammeavtalebank

5.1. Virksomheter som er kunde i DFØ

5.2. Virksomheter som ikke er kunde i DFØ

6. Opprettelse og avvikling av arbeidskontoer og krav til kontokoblinger

1.1. Opprettelse og avvikling av arbeidskontoer

1.2. Endring av kontokobling

Vedlegg

Skriv ut / lag pdf av veileder

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord