Tilgjengelighet

Vi jobber for at DFØs tjenester og systemer skal være tilgjengelige for alle. Gi oss tilbakemelding hvis du har oppdaget utilgjengelig innhold eller har innspill til forbedringer.

Våre mål for arbeidet med universell utforming

 • Tjenestene skal være tilgjengelig for alle.
 • Vi skal oppfylle kravene i forskriften.
 • Svare raskt på tilbakemeldinger og prioritere henvendelser om tilgjengelighet.

Kjente mangler på nettstedene

Vi vet at vi har enkelte mangler på våre nettsteder. Det skyldes at noen av løsningene er gamle og skal oppdateres, eldre dokumenter eller at vi tidligere har brukt spesialverktøy med mangelfull støtte for universell utforming.

Du kan se noen eksempler på tilgjengelighetsfeil vi kjenner til og jobber med å løse i listen over nettsteder og tjenester under.

Dette gjør vi for å forbedre tilgjengeligheten

 • Går gjennom tjenestene våre minst én gang i året.
 • Sørger for at alle nye tjenester etterlever kravene i forskriften om universell utforming.
 • Retter fortløpende feil som vi eller våre brukere oppdager.

Tilgjengelighetserklæringer for våre nettsteder og tjenester

Selvbetjeningsløsninger

Blant våre selvbetjeningsløsninger gjelder forskrift for universell utforming for:

 • Betalmeg (for personer som har gjort et oppdrag for en statlig virksomhet og skal få honorar eller tilbakebetalt utgifter)
 • Rekruttering i DFØ HR (for jobbsøkere hos virksomheter som bruker rekrutteringsmodulen i HR-systemet vårt).

Per nå gjelder ikke forskriften fagsystemer man bruker som ansatt, som DFØ-appen, kundesenter på nett og selvbetjeningsportalen. Vi jobber likevel kontinuerlig med å utbedre disse tjenestene når det gjelder universell utforming.

anskaffelser.no

Disse manglene kjenner vi til på anskaffelser.no:

 • Enkelte nedlastbare dokumenter er ikke universelt utformede.
 • Figurer fra Tableau er ikke universelt utformede. Vi er i ferd med å gå over til PowerBI.
 • Noen bilder mangler alternativ tekst.
 • Eldre videoer kan mangle tekst.

Se utdypende oversikt over mangler i tilgjengelighetserklæringen:

arbeidsgiver.dfo.no (Statens arbeidsgiverportal)

Disse manglene kjenner vi til på Statens arbeidsgiverportal:

 • Enkelte nedlastbare dokumenter er ikke universelt utformet.
 • Noen bilder mangler alternativ tekst.
 • Figurer fra Tableau er ikke universelt utformet. Vi er i ferd med å gå over til PowerBI.

Se utdypende oversikt over mangler i tilgjengelighetserklæringen:

doffin.no

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi redegjør for hvilket innhold det gjelder, årsaken til at vi ikke følger regelverket og hva det betyr for brukeren.

Innholdet som ikke er universelt utformet gjelder:

 • Innhold som ikke er omfattet av regelverket

Vi videreformidler lovpålagt innhold fra tredjepart som ligger utenfor vår kontroll.

Hvis du opplever problemer med å få gjort oppgaver på doffin.no kan du kontakte support@doffin.no.

dfo.no

Disse manglene kjenner vi til på dfo.no:

 • Enkelte nedlastbare dokumenter er ikke universelt utformet.
 • Noen bilder mangler alternativ tekst.
 • Figurer fra Tableau er ikke universelt utformet. Vi er i ferd med å gå over til PowerBI.
 • Eldre videoer kan mangle tekst.

Se utdypende oversikt over mangler i tilgjengelighetserklæringen:

kriterieveiviseren.anskaffelser.no
kudos.dfo.no (Kunnskapsdokumenter i offentlig sektor)

Selve tjenesten Kudos ivaretar alle krav til universell utforming, men når du søker i Kudos vil du kunne finne rapporter og dokumenter i PDF-format som i seg selv ikke er universelt utformet. Hvis du har problemer med å lese disse, må du ta kontakt med de som har produsert eller gitt ut dokumentet.

laeringsplattformen.dfo.no (Læringsplattformen)

På Læringsplattformen har vi mer enn 50 nettkurs, som er utviklet i en periode på over ti år og som er produsert av ulike leverandører med ulike produksjonsverktøy. Det er derfor store variasjoner i hvor universelt utformet de ulike kursene er.

Etter anbefaling fra Tilsynet for universell utforming av IKT (UU-tilsynet) vil vi derfor publisere én tilgjengelighetserklæring for selve Læringsplattformen med underliggende sider, i tillegg til tilgjengelighetserklæringer for hvert av kursene. Disse vil vi fortløpende legge inn på de respektive kurssidene.

okstat.dfo.no

Disse manglene kjenner vi til på OK stat (Opplæringskontoret for statlige virksomheter):

 • Enkelte nedlastbare dokumenter er ikke universelt utformet.
 • Noen bilder mangler alternativ tekst.
 • Figurer fra Tableau er ikke universelt uformet.

Se hele oversikten over mangler i tilgjengelighetserklæringen:

statsregnskapet.no
tilskudd.no

Disse manglene kjenner vi til på tilskudd.no:

 • Noen tekstelementer har ikke god nok kontrast.

Se utdypende oversikt over mangler i tilgjengelighetserklæringen.

kurs.dfo.no

Gi oss tilbakemelding

 • Har du oppdaget feil og mangler som gjelder universell utforming?
 • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
 • Har du forslag til forbedringer?

Du kan også ta kontakt på telefon og e-post.

Når får jeg svar?

Når du tar kontakt med oss med tilbakemelding om universell utforming, er målet vårt å svare deg i løpet av kort tid.

Hvis du har problemer med å få gjort en oppgave på grunn av manglende tilgjengelighet ber vi om at du nevner det i din tilbakemelding til oss, slik at vi kan prioritere henvendelsen din. Da vil vi løse problemet eller finne en alternativ løsning for å hjelpe deg så raskt vi kan.

Oppdatert: 27. februar 2024

Kontakt

Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak [at] dfo.no (postmottak[at]dfo[dot]no).

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.