Tilbakemelding om universell utforming

Fyll ut skjemaet for å gje oss tilbakemelding om tilgjengelegheit på DFØ sine nettsider.

  • Har du oppdaga feil og manglar som gjeld universell utforming på nettsidene?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du forslag til forbetringar?
For at vi skal finne ei løysing så raskt som mogleg er det fint viss du skriv eller kopierer inn adressa til sida kor problemet oppsto.
Beskriv problemet eller det du vil gje tilbakemelding om. Skriv gjerne om du var på datamaskin eller mobiltelefon, og kva nettlesar du bruker (til dømes Edge, Chrome eller Safari).

Kontaktinformasjon

Vi treng e-postadressa di for å kunne gje deg tilbakemelding.

Viss du ikkje vil bruke dette skjemaet eller skrive e-postadressa di kan du ringe oss på telefonnummer 400 07 997 (DFØ sitt sentralbord).