Statskonsult-rapporter 2006

På denne siden finner du eldre rapporter fra Statskonsult fra 2006.

Difi-rapporter 2006
Kompetanse
Norge og EU/EØS
Omstilling
Organisering
Styring
Tilskudd
Last ned rapporter
2006:22 Evaluering av Høykom III (PDF)
pdf 752.55 KB
2006:21 Evaluering av tilskuddsfinansierte programmer for standardisering og kodeverk i helsesektoren (PDF)
pdf 448.68 KB
2006:20 Utdanningsdirektoratets prøve- og kartleggingsmateriell – Beskrivelse og analyse (PDF)
pdf 210.31 KB
2006:19 Statens bruk av stiftelser (PDF)
pdf 574.37 KB
2006:18 Kompetansesenter for distriktsutvikling (PDF)
pdf 296.03 KB
2006:17 Likestilling i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler (PDF)
pdf 1.08 MB
2006:16 Vitenskapskomiteen for mattrygghet – en organisasjonsgjennomgang (PDF)
pdf 317.7 KB
2006:15 Evaluering av Enova SF og Energifondet (PDF)
pdf 1.26 MB
2006:14 Evaluering av organiseringen av ABM-utvikling (PDF)
pdf 452.42 KB
2006:13 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom (PDF)
pdf 716.31 KB
2006:12 Evaluering av ordning for akutt reparasjon av utlånte hjelpemidler (PDF)
pdf 1.02 MB
2006:11 Strategier og planer for innovasjon og fornyelse i offentlig sektor (PDF)
pdf 478.53 KB
2006:10 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra 1990 (PDF)
pdf 1.93 MB
2006:9 Evaluering av Høgskolen i Telemark 2003 (PDF)
pdf 1.01 MB
2006:8 Evaluering av Prosjekt Boligtilpasning (PDF)
pdf 954.62 KB
2006:7 Omstilling av Forsvaret 2002–2005 (PDF)
pdf 601.55 KB
2006:6 Evaluering av tilskudd til frivillige organisasjoner på forsvarsomradet (PDF)
pdf 775.87 KB
2006:5 Arbeidsliv og psykisk helse (PDF)
pdf 367.12 KB
2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet fra juss til styring og rutiner (PDF)
pdf 593.85 KB
2006:3 Informasjonsberedskap i 18 direktorat og tilsyn – Statuskartlegging 2005 (PDF)
pdf 385.96 KB
2006:2 Evaluering av bosetting av flyktninger (PDF)
pdf 791.82 KB
2006:1 Evaluering av Mangfoldsspeilet – et prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester (PDF)
pdf 553.47 KB
Oppdatert: 22. mai 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord