Evaluering av nærpolitireformen – statusrapport 2020

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere nærpolitireformen. Dette er den sjette rapporten i evalueringsarbeidet.

DFØ-rapport 2021:1
Ledelse
Omstilling
Organisering
Styring

De viktigste funnene i rapporten: 

  • Politiets måloppnåelse er størst når det gjelder målet om sterkere fagmiljøer som kan håndtere de mest alvorlige sakene.
  • Målet om økt tilstedeværelse og synlighet lokalt er så langt ikke nådd.
  • Det tar tid og ressurser å få ny organisering og reformtiltakene til å virke etter hensikten.

DFØs vurderinger og anbefalinger:

  • Videreutvikling av kommune-politisamarbeidet må skje i tett dialog med den enkelte kommune.
  • Det må vurderes hvordan politiet kan bli mer synlig og tilstedeværende.
  • Innbyggernes muligheter for kontakt med politiet bør forbedres.
  • Utvikling og bruk av digitale løsninger, arbeidsprosesser og tjenester må forseres.
  • Politidistriktene må få til mer samarbeid på tvers av distriktsgrensene.
  • Styringen av politiet må bli mer overordnet og langsiktig.
Oppdatert: 21. mai 2021

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord