DFØ si forvaltning av økonomiregelverket i 2019

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har på vegner av Finansdepartementet ansvaret for å forvalte økonomiregelverket og utgreiingsinstruksen.

DFØ-rapport 2020:8
Regelverk
Styring

Formålet med rapporten om økonomiregelverket er å gi Finansdepartementet eit grunnlag for å vurdere korleis DFØ forvaltar økonomiregelverket kvart enkelt år. 

Forvaltingsoppgåvene går i hovudsak ut på å ta stilling til og svare på spørsmål frå verksemder om korleis økonomiregelverket skal forståast og tolkast, behandle unntakssøknader, vidareutvikle og føreslå endringar i regelverket og utarbeide og tilby kompetansetenester for statlege verksemder.

Oppdatert: 24. september 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord