Medarbeiderundersøkelsen 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten er en måling av staten som arbeidsplass og gir et bilde av hvordan statsansatte vurderer ulike sider ved sin arbeidssituasjon.

Hovedfunn i undersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen 2016 viser at medarbeidere i staten er fornøyde, stolte og engasjerte. Meningsfylte og utfordrende oppgaver motiverer mest. En grunn til bekymring er at statlige ledere skårer lavt på endringsprosesser og ikke blir fulgt tilstrekkelig opp når resultatene uteblir.

Visualisering av resultatene med filtreringsmuligheter
Oppdatert: 10. november 2020

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord