Medarbeiderundersøkelsen 2016

Medarbeiderundersøkelsen i staten er en måling av staten som arbeidsplass og gir et bilde av hvordan statsansatte vurderer ulike sider ved sin arbeidssituasjon.

Oppdatert

Hovedfunn i undersøkelsen

Medarbeiderundersøkelsen 2016 viser at medarbeidere i staten er fornøyde, stolte og engasjerte. Meningsfylte og utfordrende oppgaver motiverer mest. En grunn til bekymring er at statlige ledere skårer lavt på endringsprosesser og ikke blir fulgt tilstrekkelig opp når resultatene uteblir.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?