Veiledningsnotat til årsrapport for statlige virksomheter

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) gir i dette notatet sine anbefalinger om innhold i statlige virksomheters årsrapport til departementet innenfor rammene av nye krav fastsatt av Finansdepartementet.

Oppdatert
Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?