Sanja Kostovska Skaar

Sanja Kostovska Skaar
Sanja Kostovska Skaar
Sanja jobber med utvikling av digitale kurs og læringsressurser for ledere og medarbeidere i staten. Hun er opptatt av at statsansatte utøver sin rolle i tråd med krav og forventninger til forvaltningen, og utfører oppgavene på vegne av fellesskapet på en god måte. Strategisk, langsiktig og planmessig arbeid med kompetanseutvikling er viktig for å legge til rette for dette.
Divisjon i styring organisering og ledelse