Styring

Nå kan lederne ta den viktige samtalen om digital transformasjon

Klar for å endre tjenester og arbeidsprosesser ved hjelp av teknologi? Da holder det ikke at én leder snakker om digital transformasjon. ALLE i ledergruppa må være med – og DFØ har akkurat lansert verktøyet dere trenger.

Når hele din ledergruppe deltar i et felles utviklingsløp, får alle mulighet til å lære av hverandre, utfordre hverandre aktivt og se muligheter for nødvendig samarbeid og samordning. Verdien for virksomheten er ganske stor hvis ledergruppen klarer å tenke helhet og se nye muligheter.

Vi ser at ledergrupper i det offentlige, etter bare litt starthjelp, raskt kommer i gang med diskusjoner og forslag til utviklingsområder. Derfor har vi valgt å lage Introduksjon til digital transformasjon - et utviklingsverktøy for ledergrupper, hvor vi tar opp ulike temaer knyttet til digital transformasjon som ledere bør reflektere over sammen.

Et verktøy for å få felles utgangspunkt og referanser

Digital transformasjon treffer ikke kun én leder i virksomheten, men hele ledergruppen. Vi ser at det er stor variasjon i modenhet innen digital transformasjon blant virksomheter og ledere, men også ulik praksis i virksomhetene om hvordan dette temaet blir behandlet i ledergruppen.

I noen ledergrupper er digital transformasjon et fast punkt på agendaen, og diskuteres på hvert ledermøte, mens i andre ledergrupper er det mer delt – noen av lederne er opptatt av dette temaet, mens andre ikke opplever at det treffer dem i noe særlig grad verken dem som ledere eller avdelingen. Derfor laget vi et samtaleverktøy på introduksjonsnivå, slik at vi hjelper ledergruppene til å ha gode diskusjoner som gir felles utgangspunkt og referanser.

Trenger kun tre ledermøter og en skjerm

Vi vet at det er vanskelig å få satt av tid til å diskutere utenom ledermøtene. Derfor har vi laget det nye verktøyet så enkelt som mulig, slik at ledergruppen skal klare å gjennomføre dette i løpet av tre ledermøter og uten ekstern konsulenthjelp.

For å få gjennomført hele utviklingsløpet trenger man bare tre ledermøter og én skjerm. Verktøyet består av tre episoder, som hver tar en time å gjennomføre. Hver episode begynner med en film, der ledere fra ulike statlige virksomheter diskuterer og deler erfaringer, og fagpersoner forklarer begreper og gir faglig påfyll på ulike temaer. Etter hver film, som varer i 15 min, skal ledergruppene jobbe i 45 minutter. Spørsmål til refleksjon og diskusjon kommer i slutten av hver episode.

Fra ledere til ledere

Det finnes gode eksempler på ledergrupper i staten som har klart å knekke koden med å tenke nytt rundt oppgaveløsning og bruk av teknologi. Å få høre andre lederes erfaringer er etterspurt i mange av DFØs kompetansetiltak. Vi har derfor samlet syv ledere i staten som har kjent arbeidet med digital transformasjon på kroppen til samtaler om ulike temaer knyttet til digital transformasjon.

Vi håper andres erfaringer kan hjelpe ledergruppen til å få en felles forståelse for hva som vil kreves av dem for å lykkes med digital transformasjon, hva de ønsker å bli bedre på og hvordan de kan oppnå de målene.

Verktøyet er gratis, og du finner det både på DFØs Læringsplattform og Virksomhetsplattformen, for dere som har tatt denne i bruk.

Oppdatert: 3. februar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord