Kapittel

Om veilederen

Denne veiledningen handler om innretning av internrevisjon.

Finansdepartementets rundskriv R-117 Internrevisjon i statlige virksomheter stiller krav til henholdsvis å vurdere bruk av internrevisjon (punkt 4) og innretning av internrevisjon for de som beslutter å etablere (punkt 5).

Formålet med veiledningen er å gi råd til virksomheter som skal etablere en internrevisjon med utgangspunkt i kravene i R-117. Målgruppa er primært virksomhetsledere og et eventuelt styre, samt ansatte i internrevisjonen og involverte personer i overordnet departement.

Denne veiledningen handler for det første om å avklare formål, rammer og ressurser for internrevisjonen. Her gir vi råd og anbefalinger knyttet til punkt 5 i R-117. Videre kommer vi inn på at internrevisjonssjefen skal utarbeide retningslinjer og prosedyrer for hvordan internrevisjonens arbeid skal utføres. Disse retningslinjene og prosedyrene skal være basert på anerkjente standarder for internrevisjon.

I tillegg tar vi opp viktigheten av god kommunikasjon i virksomheten når en internrevisjon blir etablert.

Oppdatert: 13. september 2022

Veileder: Innretning av internrevisjon i statlige virksomheter

Skriv ut / lag PDF

Om veilederen

Avklare internrevisjonens formål, roller, rammer og ressurser

Organisering

Internrevisjonens plassering i virksomheten

Skriftlig internrevisjonsinstruks

Håndtering av uenighet

Ulike måter å anskaffe en internrevisjon på

Kompetanse og revisjonsplaner

Internrevisjonens virkeområde

Internrevisjonens kompetanse- og ressursbehov

Kompetanse og egenskaper

Ressurser

Faglig frihet

Årlig revisjonsplan og årsrapport

Bruk av anerkjente standarder

Bruk av standarder for internrevisjon

Informasjon fra virksomheten

Departementets dialog med virksomheten

Offentlig innsyn

Kommunikasjon med Riksrevisjonen

Retningslinjer og prosedyrer

Intern forankring og kommunikasjon

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.