Fullmakt

DFØ anbefaler at fagbrukere som sender inn saker via Kundesenter på nett har fullmakt.

Oppdatert

Tidligere har vi krevd at skjema som «skal medføre økonomiske forpliktelser for virksomheten» jf. Økonomiregelverkets 2.5.2.1 første ledd, skal signeres av en som har budsjettdisponeringsmyndighet (BDM) hos virksomheten. Men siden flere av våre kunder har egne rutiner for dokumentasjon av BDM, og våre skjema danner kun grunnlag for registrering i lønnssystemet, har vi forenklet denne rutinen etter dialog med vår forvaltnings- og analyseavdeling som har sett på mulighetsrommet innenfor regelverket.

For at vi som tjenesteyter skal iverksette forenklingen for våre kunder, må vi ha en bekreftelse fra kunden på hvem som skal ha fullmakt til å sende inn full- og delserviceskjema uten BDM signatur. Det gjøres ved å sende inn «Fullmaktsskjema» via Kundesenter på nett. Kunden må avklare internt hvem som har myndighet til å signere på fullmaktsskjema. Når vi har mottatt dette, registrerer vi informasjonen i vårt kundesupport-system. De ansatte som er meldt inn på fullmaktsskjema vil etter dette kunne sende inn full- og delserviceskjema uten at den er signert av person med BDM.

Regelverksforvalter understreker at denne forenklingen forutsetter at de kontrollaktiviteter som ligger i rutiner og sjekklister blir utført etter gjeldende arbeidsdeling.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?