Anskaffelsesprisen 2021

Anskaffelsesprisen deles ut til et samarbeid i en anskaffelsesprosess for en vare eller tjeneste som har gitt spesielt gode effekter for oppdragsgiver, dens brukere og leverandøren.

Oppdatert
Anskaffelsesprisen 2021. Nominer innen 18. oktober!

Nominer til Anskaffelsesprisen 2021

Fristen for å nominere kandidater er 18. oktober 2021. 

Anskaffelsesprisen 2021 «Sammen om smartere innkjøp»

Prisen deles ut til en oppdragsgiver i offentlig sektor og dens leverandør som har hatt, eller har, ett spesielt godt samarbeid om smartere innkjøp.

Kontrakten som kom ut av anskaffelsesprosessen må ha virket lenge nok til å kunne se om implementering og kontraktsoppfølging har blitt utført på en optimal måte, og har gitt merverdi for partene. Samarbeidet om kontrakten må ha vist og vise handlekraft og synliggjøre synergier.

Kriterier

Juryen vil legge vekt på følgende kriterier:

Markedsdialog

Det er invitert til åpen dialog med leverandørmarkedet i forkant av utarbeidelsen av konkurransen.

Innovasjon

Oppdragsgiver har en åpen behovsbeskrivelse som legger til rette for innovasjon, og gitt markedet mulighet til å vise sine løsninger for å dekke dette behovet.

Måling og styring

Kontrakten gir tydelige måleparametere som leverandøren skal måles på i kontraktsperioden (eks. KPI og gevinstrealisering).

Digitalisering

For å muliggjøre gjenbruk av data er det brukt digitale verktøy som KGV (Konkurransegjennomføringsverktøy), KAV (Kontraktsadministrasjonsverktøy), bestillingsløsning, og lagt til rette for ordrebehandlingssystem som støtter EHF (Elektronisk handelsformat).

Bærekraft

Det er tatt hensyn til menneskerettigheter, klima og miljø, forebygging av arbeidslivskriminalitet og universell utforming, der dette er relevant, i anskaffelsen.

Implementering og oppfølging av kontrakt

Implementeringen av kontrakt har vært en suksess og oppleves som god av virksomheten, dens brukere og leverandøren.

Jury for Anskaffelsesprisen

Årets jury består av:

  • Juryleder: Bente Hagelien DFØ
  • Arnhild Dordi Gjønnes, NHO
  • Tanja Huse-Fagerli, KSI
  • Lennart Hovland, Anbud 365
  • Heidi Erikstad, Elverum kommune
  • Dag Stenersen, Betonmast Innlandet
  • Prosjektledere: Hege Strandhagen og Miriam Odden DFØ

Vinnere av Anskaffelsesprisen 2019

Vinnerne av Anskaffelsesprisen 2019 var Elverum kommune og Betonmast Innlandet for konkurransen for bygging av Ydalir skole, barnehage, idrettshall og aktivitetsarena.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?