OECDs Regulatory Policy Committee i Norge

OECDs Regulatory Policy Committee (RPC) skal bidra til å spre erfaringer og god praksis om hvordan reguleringspolitikken kan styrkes. DFØ koordinerer norsk deltakelse i komiteen.

RPC ble opprettet i 2009 og skal bistå OECD-medlemsland til å gi gode verktøy og kunnskap om god reguleringspolitikk. Et viktig formål med komiteens arbeid er å spre eksempler og kunnskap om god regulering mellom ulike land. Sentrale elementer i et kunnskapsbasert reguleringsarbeid er utredninger i forkant, underveis og i etterkant av nye reguleringer. Les mer om komiteen.

Relevante fagrapporter fra OECD

OECD har utarbeidet en rekke fagrapporter, som det kan være nyttig å kikke på. De fleste av disse kan leses på nett.

Fagkonferanse om reguleringspolitikk

Som en del av komiteens arbeid arrangeres det årlig en konferanse om reguleringspolitikk. I 2019 var Norge vertskap for konferansen, der DFØ og Regelrådet samarbeidet om å arrangere denne. Tema for konferansen var «The Future of Law-Making» – sett i lys av de utfordringer og muligheter ny teknologi representerer.

Konferansen tok opp viktige og spennende temaer for alle som interesserer seg for reguleringspolitikk. Ny teknologi endrer samfunnet raskt og gjennomgripende. Nye produkter, plattformer og markeder utvikles i et høyt tempo. Det er en utfordring at myndighetene mangler erfaring og kunnskap når de skal regulere disse nye teknologiene. Samtidig gir de samme teknologiene og de data som genereres nye muligheter til å evaluere reguleringer og følge bedre med på hvordan de faktisk virker.

OECD-komite for god reguleringspolitikk (RPC)
  • DFØ er ansvarlig koordinator for Norges medlemskap i OECDs Regulatory Policy Committee (RPC) , der DFØ sammen med Regelrådet deltar i den norske delegasjonen. DFØ har opprettet en referansegruppe bestående av Finansdepartementet, Justisdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
  • Et sentralt formål med komiteens arbeid er å utveksle god praksis om reguleringspolitikk, med et fokus både på gode beslutningsgrunnlag for reguleringstiltak, samt betydningen av å involvere berørte og andre i utredningsarbeidet.
  • Les mer om Regelrådets fagområder .
  • Les mer om DFØs fagområder.
Oppdatert: 16. september 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.