Studenter ved UiB kan søke om å få stipend til å skrive oppgave for DFØ

DFØ er stadig på jakt etter ny kunnskap om utviklingstrekk i forvaltningen, og vi har derfor invitert studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) til å søke om å skrive bachelor- eller masteroppgave på oppdrag fra oss. Studenten Hannah Pretlove har nylig levert bacheloroppgave om kjønnsdelt tillit til politiet.

Studentene kan søke om å skrive oppgave innenfor to overordnede temaer: «holdninger til det offentlige» og «ledere i staten». DFØ tilbyr faglig støtte, tilgang på data og kildemateriale, samt et stipend på 10 000 kroner til studenter som foreslår gode oppgaveskisser innenfor disse områdene.

 – Vi ønsker primært oppgaver basert på kvantitative data, grunnet vår satsing på økt bruk av kvantitativ metode, og fordi det særlig er der vi ser et uutnyttet potensial i bruk av eksisterende data, sier Mette Undheim Sandstad i avdeling for forvaltningsanalyse i DFØ.

 – Å samarbeide med studenter på denne måten gir oss et bedre kunnskapsgrunnlag, og hjelper oss å se dataen vi sitter på i et nytt lys. Studenten på sin side får tilgang på vårt fagmiljø og nettverk, oppfølging og veiledning fra noen utenfor universitetet, samt støtte til å finne relevant litteratur og kildemateriale, sier Mette.

Skrev bacheloroppgave om kjønnsdelt tillit til politiet i Norge

Student Hannah Pretlove
Hannah Pretlove har skrevet bacheloroppgave om tillit til politiet og har fått stipend fra DFØ.

DFØs første studentsamarbeid er nå overstått og har vist seg å være svært vellykket. Hannah Pretlove skrev bacheloroppgave om tillit til politiet på oppdrag fra DFØ. Tittel på oppgaven er «Kjønnsdelt tillit til politiet i Norge. Hvilke effekter kan forklare?». Hun brukte data fra innbyggerundersøkelsen til å undersøke hva som kunne forklare gapet mellom menn og kvinners tillit til politiet.

Hovedfunnet er at forskjeller mellom kjønn egentlig handler om tilfredshet, erfaring og holdninger til et offentlige. Med andre ord: gapet mellom menn og kvinners tillit til politiet handler egentlig om erfaringene man har med politiet, tilfredshet med politiet og andre opplevelser av det offentlige.  

 – Vi gratulerer Pretlove med en veldig god oppgave, og takker for samarbeidet, avslutter Mette Undheim Sandstad.

Les oppgaven

Bacheloroppgave om kjønnsdelt tillit til politiet av Hannah Pretlove
pdf 875.57 KB
Har du spørsmål?

Ta kontakt med Philip Isaac Nur på e-post philipisaac.nur@dfo.no

Publisert: 4. oktober 2022 Oppdatert: 27. november 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.